Zīmola veiktspējas (brand equity) analīze

Kantar Brand Evaluator metode palīdz precīzi un padziļināti diagnosticēt zīmola veiktspēju tirgū, kā arī atklāt optimālākos zīmola attīstības un komunikācijas virzienus spēcīga tēla un tirgus pozīciju veidošanai.

Brand Evaluator metode sniedz visaptverošu informāciju par zīmola spēku un pieprasījumu tirgū konkurētspējas kontekstā. Metode atklāj, kādi tēla elementi veido Jūsu zīmola spēku un kuri veicina gatavību maksāt par zīmolu vairāk. Tā palīdz noskaidrot, kādi tirgus faktori veicina Jūsu zīmola izvēli un kā šīs priekšrocības pārvērst pārdošanas rezultātos.

Metode palīdz noskaidrot Jūsu zīmola pieprasījumu tirgū (Demand Power), kā arī veiktspēju zīmola spēku veicinošajos elementos – cik zīmols ir:

Jēgpilns (Meaningful)

Cik skaidru un spēcīgu emocionālo saikni zīmols ir radījis un cik lielā mērā zīmola vēstījums un piedāvājums atbilst vajadzībām? Tas ir zīmola veiktspējas kodols – emocionālo saikņu noturīgums, kas balstīts zināšanās, sajūtās un pieredzē

Atšķirīgs (Different)

Cik lielā mērā zīmols spēj piedāvāt ko tādu, ko citi zīmoli nesniedz, spēja būt līderim inovācijās? Spēja iziet ārpus standarta piedāvājuma ‘rāmjiem’ būtiski palielina turpmākās izaugsmes un cenas celšanas iespējas

Pamanāms un Nozīmīgs (Salient)

Cik ātri un vienkārši zīmols ienāk prātā, pieņemot lēmumu par produkta iegādi un lietošanu? Prātā paliekoša, noturīga saikne ar zīmolu aspektos, kas izvēles brīdī ir patiešām nozīmīgi

Brand Evaluator  metode atbild uz šādiem jautājumiem:

  • Kādas ir mana zīmola pozīcijas tirgū pārstāvētajā kategorijā?
  • Kas ir mana zīmola pieprasījumu veicinošie elementi un USP tirgū?
  • Kā man radīt tādu saturu vai piedāvājumu, kas padziļināti uzrunās manu mērķauditoriju?
  • Kā man optimizēt piedāvājumu un komunikāciju, lai kāpinātu zīmola spēku un gatavību maksāt par zīmolu vairāk?