Izpratne par patēriņa ieradumiem

Patēriņa ieradumi strauji mainās un tāpēc zīmoliem ļoti svarīgi ir regulāri sekot līdzi Latvijas iedzīvotāju patēriņa paradumu pārmaiņām. Jau vairāk nekā desmit gadus (kopš 2007.gada) Kantar regulāri veic mūsu valsts iedzīvotāju dzīvesstila, patēriņa paradumu un zīmolu lietošanas pētījumu Kantar Atlas.

Patēriņa paradumu pētījums Kantar Atlas ir instruments zīmola mārketingam, stratēģiskajai mediju plānošanai un mārketinga komunikācijai dažādos patērētāju segmentos.

Ik gadu pavasarī pētījumā piedalās ~1700 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

Kantar Atlas pētījumā iekļautās tēmas

  580  pārtikas produktu un dzērienu zīmolu atpazīstamība un attieksme pret tiem, kā arī pārtikas produktu un dzērienu lietošanas biežums;
  180 veikalu, veikalu tīklu un tirdzniecības centru atpazīstamība un apmeklēšana;
  180   ilgstošas lietošanas preču un pakalpojumu zīmolu atpazīstamība, attieksme pret tiem, gatavība iegādāties konkrētu zīmolu nākotnē;
   70 jautājumi par personīgo un ģimenes patēriņu, ieradumiem, kas saistīti ar reklāmu, telekomunikācijām, apdrošināšanu, bankām, sadzīves tehniku, personiskajām interesēm, finansiālo stāvokli un citām tēmām;
  120 jautājumi par dzīvesstilu un personīgajiem uzskatiem.

Pētījums ietver arī jautājumus par TV kanālu skatīšanos, interneta mediju izmantošanu, radio staciju klausīšanos, drukātās preses lasīšanu, kas sniedz iespēju analizēt zīmolu, patērētāju un dažādu mediju savstarpējo mijiedarbību.

Kantar Atlas atbild uz šādiem jautājumiem:

Kādi ir mājsaimniecību rīcībā esošie finanšu līdzekļi un kam tie tiek tērēti?
Kādi ir Latvijas iedzīvotāju patēriņa ieradumi dažādās produktu un pakalpojumu kategorijās?
Kā ir mainījušies patēriņa ieradumi?
Kādi ir iedzīvotāju patēriņa plāni tuvākajai nākotnei?