Patērētāju uzvedība internetā

Mums ir svarīgi izprast Latvijas iedzīvotāju uzvedības paradumus digitālajā vidē, tādējādi sniedzot iespēju uzņēmumiem iegūtās zināšanas pielietot efektīvas zīmolu digitālās mārketinga stratēģijas izstrādē.  Tāpēc kopš 2011.gada Kantar regulāri veic interneta patēriņa paradumu pētījumu Kantar Latvia Digital.

Galvenie Kantar Latvia Digital pētījumā apskatītie jautājumi

  • Interneta vispārīgie lietošanas paradumi – biežums, lietošanas laiks (stundas) vidēji darba dienās un brīvdienās u.c.
  • Internetā veikto aktivitāšu regularitāte (iekļautas vairāk nekā 40 aktivitātes, piemēram, sociālo tīklu pārlūkošana, e-pastu lietošana utt.);
  • Tēmas, par kurām internetā pēdējā mēneša laikā meklēta informācija;
  • Mobilo ierīču – viedtālruņu un planšetdatoru – lietošanas paradumi;
  • E-komercija;
  • Sociālie tīkli un to lietošanas paradumi;
  • Interneta vietņu un mobilo aplikāciju vidējā vienas dienas, nedēļas un mēneša auditorija (iekļautas vairāk nekā 30 interneta vietnes – ziņu portāli, e-pastu serveri, Latvijas un starptautiskie sociālie tīkli, meklēšanas un sludinājumu portāli u.c., kā arī vairāk nekā 15 mobilās aplikācijas);
  • Mājsaimniecību datorizācija un internetizācija.

Par pētījumu

Kantar Latvia Digital pētījums tiek veikts ar stratificēto nejaušo/ kvotu nacionāli reprezentatīvo izlases metodi, izmantojot tiešās datorizētās intervijas (CAPI – Computer Assisted Personal Interview) respondentu dzīvesvietās un aptaujas internetā (CAWI – Computer Assisted Web Interview). Pētījums tiek veikts vienu reizi gadā – pavasarī. Kopējais izlases lielums ir 1800 respondenti, un izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Pētījuma Kantar Latvia Digital dati ir savietojami ar mūsu patēriņa ieradumu pētījuma Atlas datiem, tādējādi sniedzot iespēju analizēt dažādu zīmolu lietotāju ieradumus digitālajā vidē.

Kantar Latvia Digital atbild uz šādiem jautājumiem:

Cik izplatīta ir interneta lietošana Latvijā – kas un cik daudz to lieto?
Kādi ir Latvijas iedzīvotāju paradumi digitālajā vidē?
Kādi ir mobilo ierīču un sociālo tīklu lietošanas paradumi Latvijā?
Kādi ir Latvijas iedzīvotāju paradumi, iepērkoties internetā?