Zem TRI*M jumta ir apvienoti vairāki izpētes virzieni, kas aptver uzņēmuma korporatīvās reputācijas pārvaldību (TRI*M Corporate Reputation), darbinieku piesaistības (TRI*M Employee Commitment) un klientu attiecību vadības stratēģijas (RelationshipTRI*M).

TRI*M Corporate Reputation

Korporatīvās reputācijas pārvaldība

Stipra korporatīvā reputācija ir būtiska jebkura biznesa ilgtspējīgai izaugsmei. Mūsu izstrādātā TRI*M Korporatīvās reputācijas pieeja mēra, vada un pārrauga reputācijas veiktspēju visās uzņēmumam būtiskajās mērķauditorijās jeb ietekmes pusēs.

TRI*M Korporatīvā reputācija sniegs jums skaidras vadlīnijas, kā attīstīt, nodrošināt, aizsargāt un atjaunināt jūsu uzņēmuma reputāciju.

TRI*M Corporate Reputation atbild uz šādiem jautājumiem:

Cik stipra ir mana uzņēmuma korporatīvā reputācija?
Kuri faktori stiprina un kuri kavē reputāciju?
Kāda ir mana uzņēmuma reputācija salīdzinājumā ar konkurentiem?
Kā man vadīt reputāciju katrā no uzņēmuma ietekmes pusēm?

 

TRI*M Employee commitment

Darbinieku apmierinātība un piesaistība

Darbinieki būs tie, kas ikdienā realizēs jūsu zīmola mijiedarbību ar esošajiem un potenciāliem klientiem, kas savukārt veidos jūsu uzņēmuma korporatīvo reputāciju. Tāpēc katra uzņēmuma izaugsmes pamatā ir apmierināti un piesaistīti darbinieki.

Ar TRI*M darbinieku piesaistības (TRI*M Employee commitment) indeksu jūs varēsiet noskaidrot savu darbinieku apmierinātību un piesaistību, to skaitā salīdzinājumā pa dažādām struktūrvienībām un darbinieku profila pazīmēm, kā, piemēram, stāžs vai amata līmenis.

Iegūtos rezultātus jūs varēsiet salīdzināt arī ar Latvijas un globāliem etalonrādītājiem dažādās nozarēs un reģionos.

TRI*M Employee commitment atbild uz šādiem jautājumiem:

Cik apmierināti un piesaistīti ir mana uzņēmuma darbinieki?
Kuri faktori stiprina un kuri kavē darbinieku piesaistību?
Kāda ir mana uzņēmuma darbinieku piesaistība dažādos nodaļu un amatu līmeņos?
Kā man efektīvi stiprināt darbinieku piesaistību, ieguldot tikai tajos aspektos, kas patiesi to veicina?

 

TRI*M HiPO

Panākumu veidošana uzņēmuma iekšienē

Veiksmīgi uzņēmumi ievieš darbinieku pārvaldības stratēģijas, kas skatās vēl tālāk par apmierinātību un piesaistību. Šie uzņēmumi fokusējas uz savas veiktspējas kopējo skatījumu, tādā veidā veicinot pozitīvu savu darbinieku un klientu mirkļu uztveri un stipru biznesa izaugsmi.

TRI*M HiPO (TRI*M High Performance Organisation) ir uzņēmumā pielietojams rīks, kas palīdz jums veidot panākumus, uzņēmuma iekšienē novērtējot tā panākumus četros galvenajos pīlāros: darbinieku iesaistība, vadības spējas, stratēģijas un mērķu izpratne, kā arī darbības veiktspēja.

TRI*M HiPO atbild uz šādiem jautājumiem:

Cik iesaistīti ir mana uzņēmuma darbinieki un kā es to varu stiprināt?
Vai mani darbinieki izprot uzņēmuma stratēģiju un mērķus?
Cik stipra ir vadības komanda manā uzņēmumā?
Kur man ieguldīt resursus, lai mēs kļūtu par augstas veiktspējas uzņēmumu?

 

RelationshipTRI*M

Stratēģiskā izpratne par klientu attiecībām

Klienti ir viens no svarīgākajiem pīlāriem jebkurā biznesā. Sekmīga klientu pieredzes vadība var veidot spēcīgas attiecības, kas veicina jūsu biznesa izaugsmi un nes peļņu.

RelationshipTRI*M ir mūsu īpašā pieeja, kas palīdz izprast, kuri mirkļi patiesi ietekmē jūsu klientu noturību. Tā atklāj un novērtē lietas, ko klienti sagaida no jums un kas veicina jūsu biznesa izaugsmi.

RelationshipTRI*M atbild uz šādiem jautājumiem:

Cik stipras ir manas attiecības ar klientiem?
Kuri mirkļi ir patiesi nozīmīgi klientu attiecību veidošanā?
Cik stipri un kāpēc mani klienti ir piesaistīti konkurentiem?
Kā klientu pieredze ietekmē viņu nākotnes uzvedību?

 

TransactionTRI*M

Klientiem vērtīgo pieredzes mirkļu radīšana

Ikdienas mijiedarbība ar klientiem ir jūsu iespēja sasniegt un pat pārsniegt jūsu solīto klientu apkalpošanas līmeni. Bet kā jūs varat atklāt un noteikt rīcības prioritātes tieši to klientiem vērtīgo mirkļu pārvaldībai, kuri radīs pozitīvas un noturīgas emocijas?

TransactionTRI*M aptver visus elementus jūsu klientu mijiedarbībā ar jūsu zīmolu un notver viņu emocionālās reakcijas uz šīs mijiedarbības būtiskajiem mirkļiem, lai palīdzētu jums uzlabot šo saskarsmes punktu atdevi.

TransactionTRI*M atbild uz šādiem jautājumiem:

Kuriem mirkļiem klientu saskarsmē ar manu zīmolu ir vislielākā ietekme uz manu biznesu?
Kā es varu uzlabot klientu pieredzes vadību, lai palielinātu tās atdevi?
Kā es varu veidot stiprākās emocionālās attiecības ar saviem klientiem un veicināt viņu uzticamību un lojalitāti?
Kā es varu ātri uzzināt klientu reakciju uz saskari ar manu zīmolu, pirms tā iespējami sabojā attiecības ar klientu?