Mūsdienās mēs dzīvojam milzīgā informācijas pārbagātībā. Tomēr ne visa informācija ir kvalitatīva un biznesa lēmumu pieņemšanai bieži nākas meklēt papildu uzticamu informāciju, kā arī savienot un analizēt datus no dažādiem informācijas avotiem. Tā ir kabineta jeb tā saukto galda pētījumu (Desk Research) specifika – strādāt ar jau pieejamo informāciju, meklējot un atlasot kvalitatīvus informācijas avotus, analizējot tajos atrodamos datus un izdarot jēgpilnas atziņas.
 

Mūsu Kantar uzņēmējdarbībā mēs mēdzam ne tikai veikt jaunus pētījumus, kuros mēs ievācam tā saucamos primāros datus (Primary Data), bet arī strādāt ar jau esošajiem jeb sekundārajiem datiem (Secondary Data). Tāpēc mums ir uzkrājusies bagātīga pieredze datu avotu uzticamības izvērtēšanā un primāro un sekundāro datu savienošanā un interpretēšanā.

Kabineta tipa pētījumos mūsu speciālisti ievāc un analizē datus no tādiem avotiem kā Centrālā statistikas pārvalde (CSP), Uzņēmumu reģistrs, pašu uzņēmumu rīcībā esošos datus (kā, piemēram, informācija par klientu pirkumiem), normatīvos aktus u.t.t. Arī Kantar rīcībā ir mūsu pašu veikto dažādu pētījumu dati, kuri ir pieejami vairākiem klientiem, piemēram, mediju pētījumu dati , Kantar Atlas , Kantar Digital Latvia  u.c.