Tiešās intervijas
Kantar Latvijā veic tiešās intervijas (face-to-face interviews) gan respondentu dzīvesvietā (in-home interviews), gan ārpus tām (in-hall interviews) – tādās vietās pilsētās, kur ir liela cilvēku plūsma, vai mūsu birojā Rīgas centrā.

Absolūtais vairākums tiešo interviju notiek ar aptauju datorā starpniecību (Computer Assisted Personal Interviews jeb CAPI). Tas paātrina intervēšanas laiku (jo intervētājam anketa ir saprogrammēta, un pārejas no viena jautājuma uz otru notiek automātiski) un dod iespēju datus uzreiz pēc intervijas beigām nosūtīt uz mūsu aptauju datu serveri.

Mūsdienās retāk pielietojam tiešo interviju metodi ar papīra anketas starpniecību (Paper and Pencil Interviews jeb PAPI). Papīra anketas mēs parasti dodam pašiem respondentiem aizpildīt, un tad tā ir anketēšanas metode. Papīra anketa, ko aizpilda intervētājs, ir liels retums šajā tehnoloģiski attīstītajā laikmetā. Tāpēc bieži ir situācijas, kad mēs respondentam iedodam aptauju planšeti, lai viņš pats aizpilda anketu, un intervētājs viņam tikai palīdz neskaidrību gadījumā.
Produktu testi arī ir viens no tiešo interviju veidiem. Testi parasti notiek pilsētu centrālajās vietās (Central Location Tests jeb CLT), kur apgrozās daudz cilvēku, kurus var aicināt notestēt kādu jaunu produktu vai esošā produkta jaunu variāciju.

Lai vai kuru tiešo interviju metodi mēs pielietotu izpētē, tās rezultāts būs kvantitatīvie dati, no kuriem var rēķināt viedokļu izplatības apjomus absolūtos skaitļos un procentos.

Telefonintervijas
Mūsu Kantar uzņēmumā Latvijā telefonintervijas notiek ar datorā saprogrammētu telefonu numuru sazvanīšanu un aptauju veikšanu tajā pašā vidē, tāpēc tās sauc par datorizētajām telefonintervijām (Computer Assisted Telephone Interviews jeb CATI). Mums ir sava telefoncentrāle ar īpaši apmācītiem intervētājiem, līdz ar to datorizētās telefonintervijas mēs varam veikt ātri un efektīvi.

Mēs zvanām gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumu vadītājiem vai par konkrēto izpētes tēmu atbildīgajiem speciālistiem. Iedzīvotāju telefonu numurus mēs ģenerējam ar nejaušo numuru izveides programmas palīdzību, savukārt uzņēmumu telefonu numurus mēs iegādājamies no Uzņēmumu reģistra datu bāzes.

Aptaujas internetā
Mūsdienās aptaujas internetā ir viena no biežāk pielietotajām kvantitatīvajām izpētes metodēm. Latvijā mēs vairāk nekā pusi no visām intervijām veicam ar aptaujas internetā (Computer Assisted Web Interviews jeb CAWI) starpniecību.

Kantar mums ir savs respondentu panelis ar vairāk nekā 20 tūkstošiem dalībnieku – Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem, kuri regulāri piedalās dažādās viņu profilam piemērotās aptaujās.

Katru nedēļu mēs veicam reprezentatīvu Latvijas iedzīvotāju aptauju internetā CAWIbus, kurā noskaidrojam viedokli par sabiedrībā aktuālajiem jautājumiem. Šajā iknedēļas CAWIbus aptaujā arī citi uzņēmumi var ievietot viņus interesējošos jautājumus un vidēji nedēļas laikā gūt uz tiem atbildes.