Noslēpumainais klients (Mystery Shopping) ir pētnieciskā metode klientu apkalpošanas procesa izpētei uzņēmumā, kas sniedz objektīvu informāciju par to, cik lielā mērā uzņēmuma darbinieku sniegtā klientu apkalpošanas pieredze dažādos klientu apkalpošanas kanālos (filiālēs, telefoniski, e-pastā, internetā) atbilst uzņēmuma noteiktajam klientu apkalpošanas standartam.

Mūsu Kantar īpaši apmācītie novērotāji jeb Noslēpumainie klienti darbojas kā jūsu klientu acis un ausis. Uzreiz pēc jūsu uzņēmuma apmeklējuma vai saziņas ar to mūsu Noslēpumainie klienti tiešsaistē atzīmē savus novērojumus speciālā platformā MyClient. Šajā platformā jūs varat ātri un strukturēti gūt ieskatu jūsu klientu apkalpošanā.

Mēs sniedzam konsultācijas par klientu pieredzes atbilstību jūsu klientu apkalpošanas standartam, par izpētes rezultātu komunikāciju darbiniekiem, viņu apmācību un sekošanu līdzi izmaiņām darbinieku sniegtajā klientu apkalpošanas kvalitātē.