Konsolidētās TV skatītākais kanāls 2018.gadā bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 9,7%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, ar skatīšanās laika daļu 9,3%. Savukārt trešais skatītākais bija kanāls LNT, kuram veltīti 7,6% no kopējā TV skatīšanās laika.

Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka arī 2017.gadā konsolidētās TV skatītākais kanāls bija TV3 un otrs skatītākais – LTV1. TV skatītāji nav būtiski mainījuši savus paradumus – 2018. gadā vidēji katrs skatītājs pie TV dienā pavadīja 4 stundas un 23 minūtes, tieši tik pat cik 2017. gadā.

Konsolidētās TV skatītāko programmu topa pirmajā vietā – filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, kura tika rādīta 2018.gada 20.janvārī  kanālā TV3. To skatījās vidēji 15,3% jeb 294 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Otra skatītākā programma bija “Pasaules meistarsacīkstes hokejā. Latvija – Zviedrija” kanālā LTV7, kuru skatījās vidēji 13,3% jeb 252,3 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Savukārt trešā 2018.gada skatītākā konsolidētās TV programma bija “Saules mūžs. Gaismas uzvedums” kanālā LTV1, kuru skatījās vidēji 11,8% jeb 224,9 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

2018.gadā vidēji dienā TV skatījās 66,8% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 4 gadiem, 65,6% skatījās pārraides to ētera laikā un 12,8% ierakstā vai arhīvā vēl septiņas dienas pēc ētera laika. 2017. gadā TV vidēji dienā skatījās 67,2% Latvijas iedzīvotāju, 66,1% skatījās TV programmās to ētera laikā, bet 12,1% ārpus ētera laika.

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.