Konsolidētās TV skatītākais kanāls 2021. gada decembrī bija kanāls TV3, kura skatīšanai veltīti 11,7% no kopējā TV skatīšanās laika. Otrs skatītākais TV kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 11,3%. Savukārt trešais skatītākais bija kanāls PBK Igaunija, kura skatīšanās laika daļa – 6,5%.

Konsolidētās TV skatītāko programmu topa pirmajā vietā pagājušā gada decembrī ierindojās “Latvijas Valsts prezidenta E.Levita uzruna gadumijā” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 17,6% jeb 321,1 tūkstotis Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Decembra programmu topa otrajā vietā ierindojās “Gadumijas sagaidīšana. Latvijas Valsts himna” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 17,4% jeb 318,6 tūkstoši skatītāju. Trešā skatītākā TV programma bija “LR Ministru prezidenta K.Kariņa uzruna gadumijā” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 15,6% jeb 284,7 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka pagājušā gada pēdējā dienā skatītākais TV kanāls bija LTV1, kura vērošanai šajā dienā veltīti 19,2% no kopējā TV skatīšanās laika. Otrs skatītākais TV kanāls 31.decembrī bija PBK Igaunija, ar skatīšanās laika daļu 10%. Pēdējās 2021.gada dienas trešais skatītākais kanāls bija TV3, kuram veltīti 7% no kopējā TV vērošanai veltītā laika. 31.decembrī viens TV skatītājs pie TV ekrāna pavadīja vidēji 6 stundas un 8 minūtes.
Savukārt 2021. gada decembrī viens TV skatītājs pie TV ekrāna pavadīja vidēji 4 stundas un 46 minūtes dienā, tas bija par 6 minūtēm vairāk nekā novembrī.

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.
TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.
Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Kontakti
Oskars Rumpēters
Kantar mediju klientu direktors
t 6709 6300
e oskars.rumpeters@kantar.com