Konsolidētās TV skatītākais kanāls augustā – TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 9%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 8,9%. Savukārt trešais skatītākais bija kanāls PBK, kuram veltīti 7,6% no kopējā TV skatīšanās laika.

Augustā vidēji ik dienu 60,8% Latvijas iedzīvotāju vēroja TV programmas to ētera laikā, bet 11,5% tās vēroja vēl septiņas dienas pēc to ētera laika. Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka visvairāk ārpus ētera laika vērotas kanāla TV3 programmas. Lineārajā TV kanāla TV3 skatīšanās laika daļa augustā bija 7,8%, ierindojot to otrajā vietā pēc kanāla LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 8,1%. Aktīva kanāla TV3 skatīšanās ar nobīdi laikā izvirzīja to pirmajā vietā konsolidētajā TV.

Augustā konsolidētās TV programmu topa pirmajā vietā – koncerts “Rozenštrauha gadsimts” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 6,7% jeb 127 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Topa otrajā vietā ierindojās raidījums “de facto” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 6,7% jeb 126,9 tūkstoši skatītāju. Savukārt trešā skatītākā programma bija seriāls “Viņas melo labāk 6” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 6,3% jeb 120,2 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.