Konsolidētās TV skatītākais kanāls 2022.gada decembrī – LTV1, kura vērošanai veltīti 11,4% no kopējā TV skatīšanās laika. Otrs skatītākais kanāls bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 11%. Savukārt trešais skatītākais TV kanāls decembrī bija LTV7, kura skatīšanās laika daļa bija 4,3.

Konsolidētās TV decembra programmu topa pirmajā vietā ierindojās “Gadumijas sagaidīšana. Latvijas Valsts himna” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 14,8% jeb 267,3 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Programmu topa otrajā vietā ierindojās “Latvijas Valsts prezidenta E.Levita uzruna gadumijā” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 14% jeb 253,1 tūkstotis Latvijas iedzīvotāju. Savukārt trešā skatītākā TV programma decembrī – “LR Ministru prezidenta K.Kariņa uzruna gadumijā” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 12,5% jeb 226,5 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka viens TV skatītājs pie TV ekrāna 2022.gada decembrī pavadīja vidēji 4 stundas un 32 minūtes dienā, tas bija par 15 minūtēm vairāk nekā novembrī.

Savukārt gada pēdējā dienā – 31.decembrī, viens TV skatītājs pie TV ekrāna pavadīja vidēji 6 stundas un 5 minūtes. Gada pēdējā dienā skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 19,4%. Otrs skatītākais kanāls bija TV3, kura skatīšanās laika daļa šajā dienā bija 11,7%. Savukārt trešais skatītākais kanāls gada pēdējā dienā bija 360TV, kura skatīšanās laika daļa bija 3,4%.

Latvijas Valsts prezidenta E.Levita uzrunu gadumijā kanālos LTV1, LTV7, TV3, TV 24 un ReTV kopā vēroja 27,3% jeb 493,5 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Savukārt Ministru prezidenta K.Kariņa uzrunu gadumijā kanālos LTV1, LTV7, TV3, TV 24 un ReTV kopā vēroja 25,1% jeb 453,7 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. 

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Kontakti

Oskars Rumpēters

Kantar mediju klientu direktors
t 6709 6300
e oskars.rumpeters@kantar.com