Konsolidētās TV skatītākais kanāls 2018.gada decembrī bija TV3, kuram veltīti 10,2% no kopējā TV skatīšanās laika. Savukārt otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 9,1%. Trešais skatītākais kanāls bija PBK, kura skatīšanās laika daļa bija 7,8%.

Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka gada nogalē, 31.decembrī, skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 11,9%. Savukārt otrs skatītākais kanāls šajā dienā bija RTR Planeta Baltija, kuram veltīti 10,8% no kopējā TV skatīšanās laika. Bet trešais skatītākais bija kanāls PBK, kuram veltīti 10,2% no kopējā TV skatīšanās laika.

Skatītāko konsolidētās TV decembra programmu topa pirmajā vietā – filma “Viens pats mājās 2” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 9,7% jeb 184,7 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Otra skatītākā TV programma “Latvijas valsts himna” kanālā PBK, kuru vēroja vidēji 9,6% jeb 181,6 tūkstoši skatītāju. Savukārt programmu topa trešajā vietā – “Latvijas lepnums 2018” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 9,3% jeb 176,8 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

Par pētījumu
Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.