Konsolidētās TV skatītākais kanāls janvārī bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 9,6%. Otrs skatītākais kanāls bija TV3, kuram veltīti 8,4% no kopējā TV skatīšanās laika. Savukārt trešais skatītākais kanāls bija PBK, kura skatīšanās laika daļa bija 7,9%.

Skatītākā konsolidētās TV programma janvārī bija filma “Kriminālās ekselences fonds” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 9,7% jeb 184,1 tūkstotis Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Otra skatītākā TV programma – “Bez tabu. Gada balvas pasniegšanas ceremonija” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 9,4% jeb 178,5 tūkstoši skatītāju. Trešā skatītākā TV programma janvārī bija “Nekā personīga” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 8,1% jeb 154,1 tūkstotis Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Janvārī vidēji ik dienu 69,8% Latvijas iedzīvotāju vēroja TV programmas to ētera laikā. Savukārt vidēji 13,4% skatītāju tās ik dienu vēroja ar nobīdi laikā, norāda Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters. 

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.