Konsolidētās TV skatītākais kanāls jūlijā bija LTV1, kuram veltīti 10,2% no kopējā TV skatīšanās laika. Otrs skatītākais kanāls bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 8,6%. Savukārt trešais skatītākais kanāls jūlijā bija PBK, kura skatīšanās laika daļa bija 7,9%.

Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka konsolidētās TV skatītāko programmu top 20 galvenokārt veido Pasaules meistarsacīkšu spēļu pārraides futbolā un XXVI Dziesmu un XVI Deju svētku pārraides. Skatītākā programma jūlijā bija “XXVI Dziesmu un XVI Deju svētki. Zvaigžņu ceļā” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 10,2% jeb 193,5 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Jūlijā vidēji ik dienu 59,6% Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem vēroja TV programmas to ētera laikā, 8,4% tās vēroja to ētera dienā, bet izvēloties sev ērtāku laiku. Savukārt vidēji ik dienu 4,8% skatītāju vēroja jūlija TV programmas vēl septiņas dienas pēc to ētera laika.

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.