Konsolidētās TV skatītākais kanāls novembrī bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 11,2%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kuram veltīti 9,8% no kopējā TV skatīšanās laika. Savukārt trešais skatītākais kanāls bija LNT ar skatīšanās laika daļu 7,8%.

Konsolidētās TV programmu novembra topa pirmajā vietā ierindojās “Saules mūžs. Gaismas uzvedums” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 11,8% jeb 224,9 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Topa otrajā vietā – “LR proklamēšanas 100. gadadiena. NBS parāde” kanālā LTV1, kuru pie TV ekrāniem vēroja vidēji 11% jeb 208,4 tūkstoši skatītāju. Savukārt trešā skatītākā bija “LR proklamēšanas gadadiena. Valsts prezidenta R.Vējoņa uzruna” kanālā LTV1, kuru vēroja vidēji 9,1% jeb 173,3 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka novembrī vidēji ik dienu 67,8% Latvijas iedzīvotāju vēroja TV programmas to ētera laikā. Savukārt vidēji 14,1% skatītāju tās ik dienu vēroja ar nobīdi laikā, kas ir lielākais vidēji sasniegtais TV skatītāju īpatsvars šogad, kas vērojuši TV programmas ārpus to ētera laika.

Ārpus ētera laika skatīšanās vislielāko reitinga pieaugumu devusi filmai “Nameja gredzens” kanālā LTV1. Filmas ētera laikā to bija skatījušies vidēji 3,7% jeb 70,8 tūkstoši skatītāju, ierindojot to lineārās TV programmu topa 55.vietā. Savukārt pievienojot ārpus ētera laika TV skatīšanās datus, konsolidētās TV programmu topā tā ierindojās 16.vietā. Kopā šo filmu novembrī ir skatījušies vidēji 5,9% jeb 113 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.