Konsolidētās TV skatītākais kanāls septembrī bija TV3, kura skatīšanās laika daļa bija 10,3%. Otrs skatītākais kanāls bija LTV1, kura skatīšanās laika daļa bija 8,8%. Savukārt trešajā vietā ierindojās kanāli LNT un PBK. Katram no šiem kanāliem veltīti 7,1% no kopējā TV skatīšanās laika.

Kantar mediju klientu direktors Oskars Rumpēters norāda, ka lielākais skatīšanās laika daļas pieaugums septembrī, salīdzinot ar augustu, bija kanālam TV3 (+1,3 procentpunkti).

Septembrī vidēji ik dienu 65,7% Latvijas iedzīvotāju vēroja TV programmas to ētera laikā, kas ir par 4,9 procentpunktiem vairāk nekā augustā. Savukārt 12,9% skatītāju tās vēroja vēl septiņas dienas pēc to ētera laika, kas ir par 1,4 procentpunktiem vairāk nekā augustā.

Konsolidētās TV programmu topa pirmajā vietā ierindojās šovs “X faktors 2” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 7,9% jeb 150 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem. Topa otrajā vietā – “Es mīlu tevi, Latvija! 4” kanālā TV3, kuru vēroja vidēji 7,7% jeb 145,7 tūkstoši skatītāju. Programmu topa trešajā vietā ierindojās vēl viens kanāla TV3 šovs “Pilsētnieces pret lauciniecēm”, kuru vēroja vidēji 7,4% jeb 139,9 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no četriem gadiem.

Par pētījumu

Pētījumu kompānija Kantar Latvijā kopš 1999. gada veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanos dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Datus var analizēt, apkopojot lineārās vai konsolidētās TV skatīšanos. Lineārā TV ir TV programmu vērošana to ētera laikā. Konsolidētā TV ir TV programmu vērošana to ētera lakā un ar nobīdi laikā – līdz septiņām dienām pēc to ētera laika.

TV auditorijas pētījuma izlase ir Latvijas iedzīvotāju kopumam reprezentatīvs ģimeņu panelis. Tā respondenti ir pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no četriem gadiem, kuru mājsaimniecībā ir vismaz viens strādājošs televizors un tiek izmantots kāds no TV satura saņemšanas veidiem.