Pēdējā mēneša laikā notikušie ceļu satiksmes negadījumi liek aizdomāties, kā uz valsts ceļiem jūtas autovadītāji. Pētījumu kompānija Kantar jūlija sākumā veica aptauju, lai noskaidrotu, cik droši ceļu stāvokļa, citu autovadītāju braukšanas kultūras, savu autovadīšanas prasmju un citu faktoru ietekmē jūtas Latvijas iedzīvotāji, kuri ikdienā vada auto.

No 800 aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 65 gadiem lielākā daļa jeb 64% iedzīvotāju norādīja, ka ikdienā vada auto.

Pētījuma rezultāti atklāj, ka kopumā autovadītāji uz Latvijas ceļiem jūtas droši: 10 punktu skalā, kur 1 nozīmē – “pilnībā nejūtas droši”, savukārt 10 – “jūtas pilnībā droši”, vadot auto pa Latvijas ceļiem, vidējais sniegtais vērtējums ir 6 punkti.

Zemu vērtējumu (1-3 punkti) ir snieguši 16% aptaujāto autovadītāju, vidēju (4-7 punkti) ir snieguši 62%, bet augstu vērtējumu (8-10 punkti) snieguši 22% iedzīvotāju, kuri ikdienā vada auto.

Analizējot rezultātus sīkākās sociāli demogrāfiskajās grupās, atklājas, ka autovadītāji ar augstiem personīgajiem ienākumiem (EUR 1501 un vairāk) salīdzinoši biežāk jūtas droši, vadot auto pa Latvijas ceļiem (sniedz 8-10 punktus).

Sievietes salīdzinoši biežāk sniedz vidēju vērtējumu (4-7 punkti) savai drošības sajūtai, vadot auto pa Latvijas ceļiem, savukārt Rīgas iedzīvotāji, kuri ikdienā vada auto, salīdzinoši biežāk sniedz zemu vērtējumu (1-3 punkti) savai drošības sajūtai uz Latvijas ceļiem. Rīdzinieku nedrošība uz ceļa, iespējams, ir skaidrojama ar autovadītāju pieradumu pie pilsētas satiksmes, samazinot drošības sajūtu uz ceļiem. Turpretim citās pilsētās dzīvojošie autovadītāji salīdzinoši retāk savu drošību uz ceļa novērtē ar zemu vērtējumu (1-3 punkti), ļaujot secināt, ka, vadot auto pa Latvijas ceļiem, citu pilsētu iedzīvotāji jūtas droši.

Augstu vērtējumu (8-10 punkti) savai drošībai uz ceļa salīdzinoši retāk sniedz jaunieši vecuma grupā 18 – 24 gadi, secinot, ka jaunieši, vadot auto pa Latvijas ceļiem, jūtas mazāk droši salīdzinājumā ar autovadītājiem citās vecuma grupās. Visticamāk, tas skaidrojams ar mazāku stāžu, vadot automašīnu.

Kopsavilkumā varam secināt, ka droši uz Latvijas ceļiem jūtas autovadītāji ar augstiem ienākumiem, kā arī citu pilsētu iedzīvotāji, kuri ikdienā vada auto. Vidēji droši jūtas sievietes – autovadītājas, savukārt vismazāk droši, vadot automašīnas uz Latvijas ceļiem, jūtas Rīgas iedzīvotāji, kā arī jaunieši, kuri ikdienā vada auto.

Par aptauju

Aptauju pētījumu kompānija Kantar veica laikā no 2024. gada 2. līdz 4. jūlijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus, no kuriem 514 ikdienā vada auto.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar 30 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.