Šobrīd darba tirgū vērojama situācija, ka darbinieku gatavība un atvērtība darba maiņai ir salīdzinoši augsta. To atklāj pētījumu kompānijas TNS veiktais pētījums par darba tirgus tendencēm.

Ceturtā daļa (24%) darbinieku šogad apsver iespēju mainīt savu pašreizējo darbu, bet desmitā daļa (13%) darbinieku nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā. Iespējams, ka arī starp šiem darbiniekiem atrodas “svārstīgie” – tie, kuri skaļi nesaka, bet patiesībā apsver darba maiņas iespēju. Savukārt divas trešdaļas (63%) darbinieku pašlaik vēl nav gatavi jaunu izaicinājumu pieņemšanai.

“Riska grupas” jeb darbinieki, kuri salīdzinoši biežāk apsver iespēju mainīt darbu, ir gados jaunāki darbinieki (18 – 29 gadu vecumā), kā arī darbinieki, kuri uzņēmumā nostrādājuši neilgu laiku (1 – 5 gadus), un rīdzinieki.

Raksturīgi, ka darba maiņa salīdzinoši biežāk nav aktuāla valsts vai pašvaldību sektorā strādājošiem (par spīti valdošajam mītam, ka privātais sektors pārvilina sabiedriskā sektora “gaišākos” prātus). Darba maiņu retāk apsver arī ilggadējie darbinieki (uzņēmumā nostrādājuši 11 un vairāk gadus), kā arī darbinieki ar augstu vidējo personīgo un ģimenes ienākumu līmeni uz vienu ģimenes locekli mēnesī (700 EUR un vairāk). Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2014.gadu, ievērojami ir samazinājies to darbinieku īpatsvars, kuri ir teikuši, ka grib turēties pie esošā darba un noteikti neapsver darba maiņas iespēju.

Pieaug iespējas atrast labāk apmaksātu darbu savā jomā
Kopumā 37% darbinieku uzskata, ka, ņemot vērā viņu pašreizējo amatu un darbības jomu, viņiem ir pieaugušas iespējas atrast labāk apmaksātu darbu savā jomā. Savukārt nedaudz mazāk kā puse (47%) ir snieguši noliedzošu atbildi. Jāatzīmē, ka gandrīz katram piektajam (16%) darbiniekam nav bijis konkrēts viedoklis šajā jautājumā.

Pārliecinātāki par iespējām atrast labāk apmaksātu darbu savā jomā ir gados jaunāki darbinieki (18 – 29 gadu vecumā), darbinieki, kuri uzņēmumā nostrādājuši neilgu laiku (1 – 5 gadus), kā arī rīdzinieki. Šie iedzīvotāju grupu pārstāvji ir arī tie, kuri salīdzinoši biežāk apsver darba maiņas iespēju.

Savukārt kritiskāk noskaņoti par iespējām atrast labāk apmaksātu darbu ir gados vecāki darbinieki (40 – 55 gadu vecumā), Latgalē strādājošie, kā arī ilggadējie darbinieki, kas uzņēmumā nostrādājuši 11 un vairāk gadus.

TNS personāla pētījumu eksperte Signe Kaņējeva komentē: “Situācija darba tirgū kļūst darba ņēmējam labvēlīgāka – kopumā iespējas atrast darbu ir lielākas. Salīdzinot ar laika periodu pirms diviem gadiem, ir būtiski palielinājies arī to darba ņēmēju īpatsvars, kuri lielākas personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas saredz ārpus uzņēmuma, kurā strādā pašreiz. Kopumā iezīmējas tendence, ka darbinieku atvērtība darba maiņai pakāpeniski pieaug. Vienlaikus pieaug arī darba ņēmēju ekspektācijas attiecībā uz atalgojumu, kā arī pārliecība par savām iespējām atrast labāk apmaksātu darbu.”

Par aptauju
Pētījumu kompānijas TNS 2016.gada janvārī veica pētījumu ar mērķi noskaidrot darba ņēmēju viedokli par aktuāliem ar darbu un darba tirgu saistītiem jautājumiem. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju regulārā Omnibusa ietvaros interneta aptaujas veidā visā Latvijā tika aptaujāti 706 darba ņēmēji (izlase ir reprezentatīva Latvijas darba ņēmēju ģenerālajam kopumam).

Par TNS
TNS ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti
Laura Vendele
TNS mārketinga vadītāja
t 67 096 300
laura.vendele@tns.lv
www. twitter.com/TNSLatvia