Latvijas iedzīvotājiem ir raksturīgs salīdzinoši viduvējs savas personīgās finanšu veselības novērtējums: vidēji 4,7 punkti 10 punktu skalā. Šādu vērtējumu šī gada aprīlī Kantar aptaujā snieguši Latvijas iedzīvotāji ekonomiski aktīvajā 18-55 gadu vecumā.

Viduvējs kopējais finanšu veselības novērtējums lielā mērā izriet no tā, ka vairāk nekā puse jeb 60% iedzīvotāju, vērtējot savu personīgo finanšu veselību 10 punktu skalā no 1 “varu atļauties tikai pamatlietas” līdz 10 “varu atļauties visu, ko vēlos”, vērtējumam izvēlas skalas vidējās vērtības (4-7 punktus). Vidējo skalas vērtību izvēli šajā jautājumā var interpretēt kā: varu atļauties daļu no tā, ko vēlos, bet ne visu un pat ne gandrīz visu.

Visu vai gandrīz visu var atļauties vien nepilna desmitā daļa iedzīvotāju (tie, kas aptaujā atzīmējuši 8-10 punktus). Savukārt gandrīz trešdaļa jeb 31% iedzīvotāju (ar 1-3 punktu sniegto vērtējumu) ir uzskatāmi par tādiem cilvēkiem, kas var atļauties tikai vai gandrīz tikai pamatlietas.

Likumsakarīgi, ka savas finanšu veselības uztvere ir cieši saistīta ar ienākumiem: jo augstāki ienākumi, jo augstāks vērtējums. Cilvēki ar augstākiem personīgajiem ienākumiem (vairāk nekā 700 EUR mēnesī) savu finanšu veselību vērtē ar vidēji 5,7 punktiem, kamēr zemāko ienākumu grupā (līdz 300 EUR mēnesī) vidējais vērtējums ir 3,4 punkti.

Ar augstiem ienākumiem cieši saistītajās iedzīvotāju grupās – uzņēmēji, vadītāji, augsta līmeņa speciālisti – arī ir vērojams augstāks savas finanšu veselības vērtējums.

Kantar finanšu uzvedības izpētes eksperte Ilva Pudule norāda uz interesantu saikni starp iedzīvotāju ienākumiem un finanšu veselības novērtējumu: arī zemāko ienākumu grupā ir 6% aptaujāto, kas atzīst, ka var atļauties visu, vai gandrīz visu, ko vēlas; savukārt augstāko ienākumu grupā tādu cilvēku ir 16%. Līdz ar to var secināt, ka ne visi iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem savu finanšu veselību vērtē kā sliktu, un attiecīgi ne visi ar augstiem ienākumiem to vērtē kā labu – tātad, pastāv arī citi faktori, kas ietekmē cilvēku finansiālās veselības pašnovērtējumu. Par to, kas ir šie faktori, Kantar vēl turpmāk ziņos.

Par aptauju
Aptauju pētījumu kompānija Kantar veica 2017.gada 4.-6.aprīlī, ar nacionāli reprezentatīvas aptaujas internetā metodi visā Latvijas teritorijā aptaujājot 900 iedzīvotājus ekonomiski aktīvajā 18-55 gadu vecumā. Rezultāti ir attiecināmi uz 1,1 miljonu Latvijas iedzīvotāju 18-55 gadu vecumā.

Par Kantar
Kantar ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompānija Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Kontakti
Kantar
t 67096300
tns@tns.lv
Twitter: @TNSLatvia
Facebook: @TNSLatvia