Pēdējo gadu laikā Latvijas iedzīvotājiem arvien svarīgāka ir saliedētība, turklāt šī vērtība ir īpaši aktualizējusies Latvijas simtgades kontekstā. Šādu iezīmi atklāj pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar 2014.-2017.gada laikā veiktās aptaujas.

Pirms dažiem gadiem, 2014.gadā, Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu un dienas kārtību pamatā noteica nepieciešamība pēc stabilitātes un drošības, ko Kantar eksperte Inta Priedola skaidro ar nesenās ekonomiskās krīzes radīto efektu. Tajā laikā cilvēkiem bija svarīgi nostabilizēt savu ikdienu, iegūt drošības sajūtu par savu nākotni un savas ģimenes labklājību.

Pāris gadus vēlāk, 2016.gadā, kad Latvijā bija vērojami augsti apmierinātības ar dzīves līmeni rādītāji un arvien lielāku ietekmi uz iedzīvotāju vērtību uztveri radīja globālie sociāli ekonomiskie un politiskie notikumi, mūsu sabiedrībā aktualizējās vajadzība pēc izaugsmes. Eksperte Inta Priedola uzsver, ka izaugsme tika sagaidīta gan cilvēka individuālā līmenī, gan kopējā valsts attīstības un labklājības ziņā.

Savukārt pēdējais Kantar 2017.gada nogalē veiktas vērtību pētījums atklāj, ka Latvijas iedzīvotājiem saliedētība ir kļuvusi par galveno vērtību, kas ietekmē cilvēku noskaņojumu un priekšstatu par labklājību Latvijā. Turklāt eksperte ir novērojusi būtisku tendenci, ka šī saliedētības vērtība mūsu sabiedrībā ir īpaši aktualizējusies Latvijas simtgades kontekstā. Ja 2016.gadā 22% Latvijas iedzīvotāju atzinuši, ka viņiem ir būtiska tāda vērtība kā draudzīgums un saliedētība sabiedrībā, tad 2017.gada nogalē jau nozīmīgi vairāk jeb 37% iedzīvotāju atzīst šīs saliedētības vērtības nozīmi savā dzīvē.

Turklāt saliedētība kā vērtība ir svarīga neatkarīgi no aptaujāto iedzīvotāju vecuma, dzimuma, tautības vai dzīvesvietas. Tā ir vispārēja Latvijas sabiedrībai raksturīga vērtība.

Latvijas iedzīvotāji saliedētību primāri saista ar ģimeniskajām vērtībām – ģimenes labklājību, ģimeni kā patvērumu, kā arī cieņu pret ģimeniskajām vērtībām. Tieši šo ģimenisko vērtību svarīgums pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis, atzīmē eksperte Inta Priedola.

Līdztekus ģimeniskajām vērtībām, iedzīvotāji plašākā sabiedrības kontekstā atzīst, ka viņiem ir svarīgi tādi aspekti kā tolerance un draudzīgums, atvērtība sadarbībai, savstarpējā sapratne kā savā kopienā, tā arī plašākā sabiedrībā. Līdzīgi kā ir pieaudzis ģimenisko vērtību svarīgums, pieaug arī savstarpējās sapratnes visā sabiedrībā nozīmīgums.

Par pētījumu

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar laikā no 2014. līdz 2017. gadam ir veikusi vairākas aptaujas par Latvijas iedzīvotāju vērtībām. Pēdējā no tām ir veikta 2017.gada decembrī, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1618 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Izlases kopa ir reprezentatīva 1,6 miljoniem Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.