Pētījumu kompānija Kantar šī gada martā veica Latvijas iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu izklaides pasākumu apmeklēšanas plānus tuvākajiem sešiem mēnešiem.

Pētījuma rezultāti atklāj, ka 2024. gadā kādu no pasākumiem plāno apmeklēt lielākā daļa (75%) Latvijas iedzīvotāju. Tomēr, salīdzinot ar 2022. gada sākumā veikto pētījumu, šis rādītājs ir būtiski samazinājies (par 8 procentpunktiem). To, iespējams, ietekmējusi gan COVID-19 pandēmija (kad pasākumu apmeklēšana bija ierobežota, tāpēc 2022. gadā plāni bija lielāki, nekā iespējas), gan pēdējo gadu laikā iedzīvotāju bažas par pieaugošajām izmaksām un mājsaimniecības finansiālo stāvokli, kas savukārt šobrīd pastiprina piesardzību attiecībā uz dažādiem tēriņiem.

Tuvāko 6 mēnešu laikā kādu no izklaides pasākumiem salīdzinoši biežāk plāno apmeklēt sievietes, iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 24 gadi, Rīgas reģionā dzīvojošie, latvieši un ģimenes ar bērniem. Tāpat novērojams, ka pasākumu apmeklēšanas plāni ir lielā mērā saistīti ar finansiālajām iespējām – biežāk tos plāno apmeklēt iedzīvotāji ar augstākiem ģimenes ienākumiem (virs 1000 eiro uz vienu ģimenes locekli).

Latvijas iedzīvotāju vidū saglabājas augsts pieprasījums pēc dažādiem koncertiem (41%), un tas biežāk raksturīgs latviešiem (48%).

Vidēji augsta interese (27%) Latvijas iedzīvotājiem ir par kino, izstāžu un muzeju, kā arī teātru apmeklējumu. Pēdējo divu gadu laikā ir būtiski pieaugusi iedzīvotāju interese par izstāžu un muzeju apmeklējumiem (par 8 procentpunktiem), un kopumā tas raksturīgi visās iedzīvotāju grupās (neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīvesvietas).

Attiecībā uz kino un teātra apmeklēšanu iedzīvotāju interese pēdējo divu gadu laikā ir samazinājusies: kino par 5 procentpunktiem, bet teātra apmeklējumiem par 9 procentpunktiem. Kino apmeklējumi biežāk interesē iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 44 gadi un Rīgas iedzīvotājus (38%), kā arī iedzīvotājus ar augstākiem ģimenes ienākumiem – virs 1500 eiro uz vienu ģimenes locekli, (40%). Savukārt teātra apmeklēšana vairāk interesē sievietes (33%), Rīgas iedzīvotājus (33%) un gados vecākus cilvēkus (66-74 gadi), (38%).

Interese apmeklēt kādu no sporta pasākumiem saglabājas līdzīgā apjomā kā 2022. gadā – 19%. Biežāk sporta pasākumu apmeklējumi interesē ģimenēm ar bērniem (25%). Analizējot datus vecuma grupās un pēc dzimuma, būtiskas atšķirības nav novērojamas.

Neliels kritums (3 procentpunkti) vērojams festivālu apmeklējumu plānos – tuvāko 6 mēnešu laikā tos plāno apmeklēt 11% Latvijas iedzīvotāju, un tas biežāk ir raksturīgi jauniešiem vecumā 18-24 gadi (34%) un latviešiem (15%).

Par Latvijas iedzīvotāju aptauju

Aptauju kompānija Kantar veica laikā no 2024. gada 9. līdz 11. martam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar 30 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.