Latvijas valsts simtgadē būtiski pieaugusi iedzīvotāju interese par dažādiem kultūras notikumiem, liecina pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar pavasarī veiktā iedzīvotāju uzvedības un vajadzību izpēte.

2018.gada pavasarī 45% Latvijas iedzīvotāju kā viņiem būtisku sabiedrisko aktivitāšu jomu atzīmēja kultūru. Tas ir par 10 procentpunktiem vairāk, nekā bija pagājušajā gadā.

Primāri pieaug iedzīvotāju interese par valsts kultūras mantojumu – pieminekļiem, pilīm, parkiem u.c. Tāpat pieaug interese par klasiskās mūzikas koncertiem, par glezniecību, tēlniecību, arhitektūru un lietišķās mākslas jomu. Likumsakarīgi, ka dažādu pasākumu vidū augstāka sabiedrības interese ir par plašākām tautas masām pieejamiem bezmaksas pasākumiem kā, piemēram, Muzeju Nakts vai Staro Rīga – tie cilvēkiem ir kā svētki, kas kļuvuši jau par tradīciju.

Kantar eksperti ir novērojuši, ka kultūras jomas notikumi ir aktuāli dažādām Latvijas sabiedrības grupām. Arī kāds cits Kantar 2017.gada nogalē veiktais iedzīvotāju vērtību pētījums atklāj, ka valsts simtgades kontekstā sabiedrībā pieaug vajadzība pēc saliedētības. Kultūra un tās daudzveidība ir tieši tā joma, kas veicina saliedētību gan starp reģioniem, gan tautībām, gan paaudzēm.

Valsts simtgades pasākumu kontekstā īpaši atzīmējams, ka sabiedrībā ir augsta interese par notikumu «Latvijas filmas Latvijas simtgadei». Šo projektu atpazīst lielākā daļa Latvijas sabiedrības (65%), turklāt ieinteresēti filmu programmā (seko līdzi filmu aktualitātēm, skatās tās u.tml.) ir piektā daļas sabiedrības pārstāvju (19%). Tiesa gan, uzsver eksperti, lielāka ieinteresētība ir latviešu vidū.

Kantar eksperte Inta Priedola komentē sabiedrības augošo interesi par kultūru: “Tas, ka valsts simtgadē kultūras joma un tās notikumi ir kļuvuši sabiedrībai aktuālāki un pamanāmāki, noteikti ir plašās simtgades programmas nopelns. Daudz tiek runāts par notikumiem reģionos, tiek rīkoti īpaši koncerti, izstādes, izcelti mūsu mākslinieki un kultūras mantojums. Noteikti liela loma ir arī tam, ka šogad notiek Dziesmu un deju svētki. Patīkami vērot, ka plašais notikumu klāsts un uzņēmumu iesaiste kultūras jomas atbalstā apmierina Latvijas sabiedrības vajadzību pēc kultūras un mākslas pieejamības. Kultūra ir tā, kas ne tikai vieno sabiedrību, bet arī piepilda mūsu ikdienu ar pozitīvo un skaisto.”

Par pētījumu

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar 2018.gada aprīlī un maijā veica Latvijas iedzīvotāju aptauju, ar tiešo datorizēto interviju dzīvesvietās metodi visā Latvijā aptaujājot 1148 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Izlases kopa ir reprezentatīva 1,6 miljoniem Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.