Daudzdzīvokļu namu pārvaldniekiem Latvijā bieži nākas saskarties ar grūtībām veikt ēku atjaunošanu un uzturēšanu, jo iedzīvotāji mēdz kūtri iesaistīties lemšanas procesā par šiem jautājumiem.

Pētījumu kompānija Kantar veica aptauju ar mērķi noskaidrot, kā Latvijas iedzīvotāji, kuri ir dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu mājā, vērtē Saeimas atbalstīto grozījumu Dzīvokļa īpašuma likumā, kas paredz daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu īpašniekiem par mājai būtiskiem jautājumiem ļaut lemt arī tad, ja daļa iedzīvotāju neiesaistās to risināšanā, ietekmi uz kopīgo mājas jautājumu risināšanu.

No 800 aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 65 gadiem, teju puse jeb 49% iedzīvotāju norādīja, ka ir dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu mājā un sniedza savu vērtējumu jautājumā par Saeimas atbalstītajiem grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā.

Pētījuma rezultāti atklāj, ka lielākā daļa (71%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 65 gadiem, kuri ir dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu mājā, uzskata, ka šīs izmaiņas sekmēs ātrāku kopīgo mājas jautājumu risināšanu daudzdzīvokļu mājā, kurā atrodas viņiem piederošais dzīvoklis (33% – noteikti jā; 38% – drīzāk jā).

Turpretim teju piektdaļa jeb 17% aptaujāto dzīvokļu īpašnieku pauda pretēju viedokli, nepiekrītot tam, ka izmaiņas sekmēs ātrāku kopīgo mājas jautājumu risināšanu (11% – drīzāk nē; 6% – noteikti nē).

Savukārt desmitajai daļai (12%) aptaujāto dzīvokļu īpašnieku nebija konkrēta viedokļa par šo izmaiņu ietekmi uz kopīgo mājas jautājumu risināšanu.

Aplūkojot rezultātus sīkākās sociāli demogrāfiskās grupās, atklājas, ka latvieši, kā arī iedzīvotāji ar augstiem personīgajiem ienākumiem (virs EUR 1000 “uz rokas”) salīdzinoši biežāk uzskata, ka šīs izmaiņas sekmēs ātrāku kopīgo mājas jautājumu risināšanu, savukārt skeptiskāki ir gados vecākie (55 – 65 g.v.) Latvijas iedzīvotāji, caurmērā biežāk paužot pretēju viedokli.

Par aptauju

Aptauju pētījumu kompānija Kantar veica laikā no 2024. gada 4. līdz 6. jūnijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 388 Latvijas iedzīvotājus, kuri ir dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu mājā.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar 30 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Ingrīda Libora
Klientu vadītāja
T  +371 67096300
E  ingrida.libora@kantar.com