Ja ikdienā varam iztikt ar priekšstatiem un nojautām, tad, nopietni pieejot kādai dziļakai tēmai, uz “savu sajūtu” paļauties ne vienmēr ir droši. Pie šādas atziņas nonāca seriāla “Paslēptie” veidotāju komanda. Seriāls būs par vidusskolas vecuma jauniešiem, tādēļ seriāla veidotāju komandai bija svarīgi saprast ļoti daudz nianses par jauniešu mērķa grupu – sākot ar aktualitātēm un savstarpējām attiecībām, to izpausmēm, līdz pat runas veidam, intonācijām un žestiem, ko vislabāk var novērot klātienē, jauniešiem mijiedarbojoties. Kas nav mazsvarīgi, šis ir pirmais Latvijā jebkad tieši jauniešu mērķa grupai veidotais televīzijas seriāls – var teikt, ka tas ir darbs pie jauna, vietējā tirgū vēl nebijuša nišas produkta.

Kā norāda seriāla “Paslēptie” scenārija autors, rakstnieks Osvalds Zebris, galvenie izaicinājumi jauna produkta – seriāla par jauniešiem – veidošanā bija izveidot autentisku, ticamu vidi, interesantu un loģisku notikumu virkni, kā arī izveidot aizraujošus seriāla varoņu raksturus. Jautāts par to, ko tieši jāņem vērā, izstrādājot produktu jauniešiem, Osvalds Zebris norāda uz nepieciešamību atteikties no pieņēmumiem: “Nedrīkst aizrauties ar domu, ka jaunieši ir kaut kāds universāls kopums ar līdzīgām interesēm, un, ka viņi ir pilnībā atšķirīgi no pieaugušo pasaules. Tā nav. Katrs ir unikāls, viņi ir atšķirīgi, ir vienojošas iezīmes, bet problēmas un pārdzīvojumi – jā, tiek uztvertas asāk, emocionālāk, melnbaltāk, – bet tādas pat kā visiem.”

Kantar nāca talkā seriāla komandai, organizējot jauniešu SuperGroup jeb Ideju Plenēru – interaktīvu diskusiju, kuras laikā tās dalībnieki pildīja individuālus, kā arī grupu uzdevumus, veidojot kolāžas, plakātus un radoši atbildot uz dažādiem jautājumiem, tajā skaitā segmentējot seriāla potenciālos varoņus. SuperGroup jeb Ideju Plenērā kopumā piedalījās 17 jaunieši un tieši dažādie grupu uzdevumi, katru reizi sadalot jauniešus jaunās grupās, ļāva jauniešiem atraisīties, aktīvi iesaistīties diskusijās. SuperGroup sniedza ne vien ieskatu jauniešiem aktuālās tēmās, ļaujot uzzināt viņu līdzšinējās pieredzes un viedokļus, bet arī ļāva seriāla autoriem redzēt jauniešu uzvedību, ķermeņa valodu, žestus, kā arī sadzirdēt valodu, runas stilu. “Bija būtiski dzirdēt viņu valodu, kā formulē domu, kas šķiet svarīgi. Kā arī – notestēt, vai ar viņu muti mani dialogi skan kaut cik organiski,” tā Osvalds Zebris.

Interesanti, ka savulaik pie līdzīga secinājuma par to, cik nepieciešama ir mērķa grupas priekšizpēte, nonāca arī cita, pasaules slavu un plašu fanu pulku ieguvuša norvēģu seriāla “Skam” autori. Seriāla autore Jūlija Andema (Julie Andem) vairākus mēnešus pirms scenārija rakstīšanas pavadīja, apceļojot Norvēģiju un intervējot jauniešus, tādējādi izzinot viņu domas, bažas un sapņus, uzklausot viņu pieredzes, stāstus par jauniešu dzīvi, attiecībām ar draugiem un pieaugušajiem. (Avots). Norvēģijā veidotais seriāls ir guvis plašu atpazīstamību arī Latvijas jauniešu vidū, jo uz seriāla “Paslēptie” SuperGroup jeb Ideju plenēru uzaicinātie dalībnieki plaši diskutēja par šo seriālu, tajā demonstrēto jauniešu dzīvi un tās atbilstību viņu pašu priekšstatiem par Latvijas jauniešu ikdienu.

 

SuperGroup jeb Ideju Plenērs – tas ir kas vairāk nekā fokusgrupu diskusija (FGD) – ja tradicionāli fokusgrupu diskusijās tiek diskutētas un pārrunātas jau esošās prakses, tikai nedaudz pieskaroties radošu ideju ģenerēšanai, tad SuperGroup jeb Ideju Plenērs orientējas tieši uz jaunu ideju, konceptu un produktu radīšanu.

SuperGroup jeb Ideju Plenērs ir koncentrēts pētniecisks pasākums, kura laikā tā dalībnieki aktīvi sadarbojas, veicot vairākus radošus un interaktīvus grupu uzdevumus, kuru ietvaros ir iespējams:

  • uzzināt par jau esošām praksēm, ikdienas paradumiem, piemēram, par patēriņu, iepirkšanās paradumiem, brīvā laika aktivitātēm, ēšanas paradumiem, starp-grupu attiecībām u.tml.;
  • ģenerēt jaunas idejas, produktus, pakalpojumus;
  • rast atbildes uz līdz šim neatrisinātiem jautājumiem;
  • izstrādāt ideālos produktus, produktu iepakojumus, pakalpojumus u.c

SuperGroup jeb Ideju Plenēra priekšrocības:

  • Darbs grupās ļauj pozitīvi ietekmēt grupas dinamiku;
  • Darbs grupās ļauj klātienē novērot mērķa grupas spontānās reakcijas;
  • SuperGroup jeb Ideju Plenērs ir piemērots plašākas kategorijas lietotāju izpētei;
  • SuperGroup jeb Ideju Plenērs ir ļoti piemērots projektīvo metožu pielietošanai, kolāžu un domu karšu veidošanai, segmentācijai u.c.

Vairāk par seriālu “Paslēptie”:
https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kino-foto-un-tv/top-ltv-serials-jauniesiem-pasleptie.a245133/
https://www.facebook.com/Pasleptie/