Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati, Latvijā turpina samazināties bezdarba līmenis un turpina pieaugt brīvo vakanču skaits. Bez jau esošajiem ar valsts demogrāfiju saistītajiem izaicinājumiem, darba devējiem ir jāņem vērā izmaiņas potenciālo darbinieku ikdienas paradumos. Kā liecina Kantar Latvia Digital pētījums, ik gadu turpina pieaugt aktīvo interneta lietotāju īpatsvars Latvijas sabiedrībā. Tā rezultātā dažādas ikdienas aktivitātes (piemēram, savstarpējā saziņa, video un mūzikas patēriņš, informācijas meklēšana un jaunāko aktualitāšu uzzināšana) arvien biežāk tiek veiktas tieši interneta vidē. Lai optimizētu jaunu darbinieku piesaistīšanas procesu, darba devējiem ir ļoti būtiski pielāgoties mainīgajai videi, turklāt darīt to gana radoši, lai pozitīvi izceltos uz citu darba devēju fona.

Šī gada pavasarī Kantar veiks ikgadējo pievilcīgākā darba devēja tēla pētījumu Latvijā un visā Baltijā, kas ir lielisks rīks mūsdienu cilvēkresursu vadības izaicinājumu pārvarēšanai. Pētījums palīdz noteikt jomas, ar kurām strādāt, lai pilnveidotu sava uzņēmuma kā darba devēja zīmolu un lai uzņēmums kļūtu par pievilcīgu darba devēju gan jau strādājošo iedzīvotāju vidū, gan arī studentu mērķa grupā. Pētījums aptver šādas jomas:

2017. gada pētījuma rezultāti atklāj, ka viens no nozīmīgākajiem kritērijiem darba devēja izvēlē joprojām ir konkurētspējīgs atalgojums. Tomēr atalgojums nav vienīgais kritērijs darba devēja izvēlē – kā liecina pētījuma rezultāti, domājot par “sapņu darbu”, kopumā ir vairāki kritēriji, kuri ir svarīgi gan strādājošo, gan studējošo mērķa grupām. Veicot padziļinātāku kritēriju analīzi, noskaidrojām, kuri no svarīgajiem kritērijiem atbilst pievilcīgākajiem darba devējiem. Analīze atklāja, ka pastāv arī tādi kritēriji, kuri abām mērķa grupām ir svarīgi, bet šobrīd salīdzinoši reti tiek sasaistīti ar kādu konkrētu darba devēju. Situācijā, kad ir izteikta konkurence par vislabākajiem speciālistiem, ieguvējs būs tas darba devējs, kurš atbildēs uz līdz šim tirgū retāk apmierinātajām gaidām un tādējādi atšķirsies no citiem darba devējiem.

Domājot par uzņēmuma darba devēja tēlu, nozīme ir ne tikai racionāliem kritērijiem – lielu lomu spēlē arī darba ņēmēju emocionālās vajadzības jeb tas, kā darba devējs liek darbiniekam izskatīties un kā darbinieks jūtās darba vietā. Tādēļ arī 2018. gadā turpināsim pētīt gan racionālos kritērijus, gan to, kādas ir strādājošo un studentu emocionālās gaidas attiecībā pret vēlamo darba devēju, cik nozīmīgas ir šīs emocijas darba tirgū kopumā, kas šos emocionālos segmentus raksturo, un kā zīmoli apmierina šīs vajadzības. Ir darbinieki, kuri savu vispievilcīgāko darba devēju redz kā gādīgu vai uzticamu, bet vai šīs emocionālās vajadzības dominē? Varbūt vēlamajam darba devējam ir jābūt dinamiskam, uz attīstību vērstam? Vai jāsniedz personiskā brīvība, vai varbūt ir liela nozīme sajūtām kolektīvā, piederības sajūtai?

Ja Jūs interesē ar darba devēja tēla vadību saistīti jautājumi, sazinieties ar mums un mēs Jums labprāt pastāstīsim vairāk. 2018. gada pētījuma lauka darbs notiks aprīlī. Pētījuma rezultāti būs pieejami sākot ar 2018. gada jūniju.