Latvijā 2017.gadā reklāmas tirgus apjoms bija 80,4 miljoni eiro – pieaugums par 3,6% salīdzinot ar 2016.gadu. Igaunijā 2017.gadā, pirmoreiz kopš 2008.gada, reklāmas tirgus atgriezies apjomā virs 100 miljoniem eiro, pieaugot par 7,9% un sasniedzot 101,2 miljonu eiro apmēru (straujāku pieaugumu gan daļēji rada papildinājumi vides reklāmas uzskaitē). Lietuvā joprojām mediju reklāmas tirgus ir lielākais starp Baltijas valstīm, un 2017.gadā tas sasniedza 111,2 miljonus eiro, pieaugot par 3,8%.

Kopš 2011.gada Baltijā vērojama mērena reklāmas tirgus izaugsme, taču, lai arī vērā ņemami pārsniegts zemākais punkts pēckrīzes laikā, 2010.gads, kad kopējais tirgus apjoms bija 225,4 miljoni eiro, līdz vēsturiski augstākā punkta sasniegšanai vēl ir tāls ceļš, jo 2008.gadā Baltijas kopējais mediju tirgus apjoms bija 406,3 miljoni eiro.

Televīzijas reklāma ieņem nozīmīgāko daļu Baltijā, sasniedzot 109,9 miljonus eiro – 37,5% tirgus daļu.

Interneta reklāmas apjoms kopā Baltijā turpina pieaugt arī vietējos medijos un 2017.gadā sasniedza vēsturiski augstāko līmeni – 58,5 miljonus eiro un 20% tirgus daļu.

Vides reklāmas tirgus daļa palielinājusies visās trīs valstīs, kopā Baltijā 2017.gadā ieņemot 11,9%, jeb 34,7 miljonus eiro.

Radio reklāmas tirgus Baltijā 2017.gadā bija 30,5 miljonu eiro liels, ieņemot 10,4% tirgus daļu.

Avīžu reklāmas apjoms Baltijā 2017.gadā bija 28,8 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā puse investēti Igaunijā, tirgus daļa ir turpinājusi samazināties un sasniedza 9,8%.

Žurnālu reklāmas tirgus Baltijā 2017.gadā bija 19,3 miljonu apjomā, sasniedzot 6,6% tirgus daļu.

Tiešais pasts, iekštelpu reklāma un kino reklāma, kas netiek uzskaitīti visās Baltijas valstīs, veidoja 3,8% no kopējā 2017.gada reklāmas apjoma.