Latvieši ir izslavēti ar savu zinātkāri, un, kā labi zināms, zinātkāre parasti iet roku rokā ar grāmatu vai žurnālu lasīšanu. To, kādi ir Latvijas iedzīvotāju preses izdevumu lasīšanas ieradumi, mums atklāj Kantar Nacionālais preses auditorijas pētījums.

Kopumā varam redzēt, ka 87% jeb 1,4 miljoni Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2017.gadā ir lasījuši vismaz kādu žurnālu, ieskaitot arī ārzemēs izdotos žurnālus, savukārt avīzes ir lasījuši 91% jeb 1,5 miljoni.

Aktīvākie avīžu lasītāji ir iedzīvotāji 50-74 gadu vecumā, biežāk tās ir sievietes, lauku apvidos dzīvojošie, cilvēki ar vidējo izglītību, kā arī iedzīvotāji ar 200-450 eiro lieliem personīgajiem mēneša ienākumiem.

Arī žurnālu lasītāju vidū jūs biežāk sastapsiet sievietes nekā vīriešus – no desmit lasītājiem sešas ir sievietes un četri ir vīrieši. Tāpat žurnālu lasītāju vidū biežāk sastopami ir cilvēki ar augstāko izglītību, speciālisti, kā arī iedzīvotāji ar vismaz 450 eiro lieliem personīgajiem ienākumiem mēnesī.

Lasītākā kategorija Latvijā izdoto žurnālu vidū ir mēneša žurnāli, kam seko nedēļas žurnāli. Jāatzīst, ka Latvijas iedzīvotājiem ir visai plašas žurnālu izvēles iespējas gandrīz vai katrai gaumei un interesēm, jo preses pētījumā ir aptverti 86 dažādu žurnālu zīmoli.

Interesanti, ka aptuveni katrs piektais Latvijas iedzīvotājs jeb 22% lasa ārvalstīs izdotos žurnālus. Ārzemju žurnālu lasītāju īpatsvars pēdējo pāris gadu laikā būtiski nav mainījies, jo arī 2015.gadā mūsu veiktais preses auditorijas pētījums atklāja līdzīgu iezīmi. Toties mainījies ir krievu valodā iznākošo ārzemju žurnālu patēriņš – to lasītāju īpatsvars ir būtiski samazinājies (no 21% 2015.gadā uz 17% 2017.gadā). Jāatzīmē, ka ārzemēs izdotos žurnālus krievu valodā salīdzinoši biežāk lasa krievu valodā runājošie Latvijas iedzīvotāji, iedzīvotāji 40-59 gadu vecumā, Rīgas vai Latgales iedzīvotāji, kā arī cilvēki ar augstāko izglītību. Savukārt ārzemēs izdotos žurnālus citās valodās (izņemot krievu) salīdzinoši biežāk lasa 15-39 gadus vecie iedzīvotāji, vīrieši, latvieši, vadītāji, pašnodarbinātie, arī speciālisti, studenti, kā arī rīdzinieki.

Preses auditorijas pētījumā ir novērota likumsakarība, ka Latvijā izdotos žurnālus un avīzes vairāk lasa latvieši, jo vietējā prese pārsvarā tiek izdota latviešu valodā. Tajā pašā laikā krievvalodīgie lasītāji vairāk lasa ārvalstīs izdotos žurnālus, ko pie mums var gan nopirkt, gan lielu daļu arī abonēt.

Ja jūs interesē kāda konkrēta preses izdevuma auditorija, sazinieties ar mums.

Tikmēr ar lasītākajiem Top10 preses izdevumiem jūs varat iepazīties šeit.

Par pētījumu

Rakstā aplūkoti dati no Kantar Nacionālā preses auditorijas pētījuma (National Readership Survey), kas 2017.gadā notika laikā no 30.janvāra līdz 25.oktobrim. Pētījuma ietvaros visā Latvijā tika aptaujāti 6000 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Pētījums tika veikts, izmantojot tiešās datorizētās intervijas (CAPI) respondenta dzīvesvietā un aptaujas internetā (CAWI). Pielietotā kombinētā izlases metode nodrošina rezultātu reprezentativitāti, kas atspoguļo visu 1,6 miljonu Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem preses patēriņa paradumus.

Kantar Latvia NRS pētījuma dati ir savietojami ar digitālās uzvedības pētījuma Kantar Latvia Digital un patēriņa ieradumu pētījuma Kantar Atlas datiem, tādējādi sniedzot iespēju analizēt dažādu preses izdevumu lasītāju digitālās uzvedības un ikdienas patēriņa ieradumus.

Papildu informāciju par Kantar NRS pētījumu var atrast šeit.