Kantar Latvijā kopš 1999. gada nodrošina televīzijas auditorijas mērījumus ar TV metru metodi, kopš 2015. gada jūnija tas notiek ar jaunākās paaudzes “RapidMeter”. Šī metodoloģija ir starptautiski atzīta par labāko, un pētījumiem to pielieto visās Eiropas valstīs, kā arī lielā daļā citu pasaules valstu.

TV metru metodoloģija ir balstīta uz reprezentatīvu mājsaimniecību paneli – tas ir tādu ģimeņu izlasi, kuras proporcionāli pārstāv aptuveni 800 tūkstošus Latvijas mājsaimniecību, kurās ir strādājošs televizors. Šajās Kantar TV auditorijas pētījuma ģimeņu mājās ir uzstādītas īpašas iekārtas – TV metri, kas fiksē televīzijas skatīšanos.

Ik gadu Latvijā norit plašs “Dibināšanas” pētījums, kurā, aptaujājot cilvēkus no vairāk nekā 6 000 mājsaimniecībām, uzzinām, kādi ir iedzīvotāju televīzijas skatīšanās paradumi, cik televizori mājās tiek lietoti un ļoti būtiski – kā skatītāji saņem televīzijas saturu. Liela ietekme uz televīzijas skatīšanos ir tieši tam, vai mājsaimniecībā pieejama virszemes apraides televīzija, satelīttelevīzija, kabeļpieslēgums vai televīzijas saņemšana caur internetu. “Dibināšanas” pētījuma dati rāda, ka redzamo kanālu skaits, arhīva un citu skatīšanās ar nobīdi laikā funkciju esamība būtiski ietekmē televīzijas skatīšanās paradumus.

Lai iegūtu patiesu priekšstatu par Latvijas iedzīvotāju televīzijas skatīšanās ieradumiem, pētījuma dalībnieki ir precīzi atlasīti pēc daudziem demogrāfiskiem un tehniskiem parametriem. Paneļa dalībnieki proporcionāli atspoguļo visus Latvijas iedzīvotājus sadalījumā pēc viņu vecuma, dzimuma, tautības, dzīves vietas, visiem pieejamajiem televīzijas satura saņemšanas veidiem mājās un citiem rādītājiem.

Pēdējo gadu laikā Latvijā ir ievērojami pieaudzis reklāmas tirgū aktīvu televīzijas kanālu skaits. Vairākiem, pēc satura, nišas kanāliem uzsākot dalību pētījumā, kopējais mērāmo kanālu skaits Latvijā jau sasniedz 29, kas ir vairāk nekā Lietuvā vai Igaunijā. Spēcīga konkurence par skatītāju piesaisti un plašais piedāvājums rada sadrumstalotību kanālu TV reitingos. Lai gan Latvijā televīzijas auditorijas pētījuma panelis pēc apjoma attiecinājuma pret iedzīvotāju skaitu jau ir viens no lielākajiem Eiropā, šogad turpinām veikt paneļa palielināšanu, lai uzlabotu reitingu stabilitāti arī mazāk skatītajiem kanāliem.

Iespējams, nākamais solis televīzijas auditorijas pētījuma attīstībā ir iekļaut pētījumā arī skatīšanos citos ekrānos, ne tikai televizorā. Sadarbībā ar televīzijas kanāliem izskatām iespējas šādi paplašināt pētījumu Latvijā, balstoties uz Kantar starptautiski pārbaudītiem risinājumiem.