Sorry, this entry is only available in Latvian.

(Latviešu) Jauns pakalpojums Kantar mediju pētījumu klāstā – mediju satura monitorings un analīze

Informācijas apjoms šajā laikā ir pieaudzis, izsekot visam ir palicis arvien grūtāk. Tomēr dzīve un uzņēmējdarbība neapstāsies, tā ritēs savu gaitu, lai gan priekšā ir daudz nezināmā. Esam uzsākuši jaunu pētījumu – satura monitoringu televīzijā, radio, presē un interneta medijos un sociālajos tīklos.

(Latviešu) “New Normal” - Kvalitatīvie pētījumi online vidē

Lai arī šobrīd samazinājusies iespēja tikties ar respondentiem klātienē – fokusa grupu diskusijās vai padziļinātajās intervijās, ir daudz un dažādi veidi un platformas, kuras dod iespēju sazināties ar respondentiem attālināti - veikt grupu diskusijas un intervijas, padziļināti izrunājot aktuālos jautājumus.

(Latviešu) Aktuālās tendences patērētāju ikdienas ieradumos un noskaņojumā

Šobrīd iedzīvotājus Latvijā tāpat kā visā pasaulē ietekmē dažādi notikumi saistībā ar koronavīrusa izplatību. Kā šobrīd jūtas iedzīvotāji? Kas viņiem aktuāli? Kā atšķiras iedzīvotāju ieradumi un ikdiena reģionos?

(Latviešu) Klientu gūtā pieredze un emocijas – balsts vai barjera turpmākajai sadarbībai?

Saskarsmes pieredze ar uzņēmumu, tajā gūtie, emocionāli paliekošie iespaidi būtiski ietekmē turpmāko attieksmi un attiecības ar uzņēmumu – tās vai nu stiprinot, vai pavājinot. Tieši tādēļ Kantar šogad jau otro gadu pēc kārtas veiks Latvijas uzņēmumu Rekomendēšanas (NPS) Indeksa pētījumu, lai noskaidrotu iedzīvotāju pieredzi saskarsmē ar Latvijas uzņēmumiem.

(Latviešu) Z paaudzes vērtības un dzīvesstils

Pasaulē ir dažāds skatījums, un veikti daudzi pētījumi, lai izzinātu paaudžu sadalījumu. Arī Latvijā esam veikuši pētījumus paaudžu vērtību kontekstā, lai noskaidrotu šo paaudžu dalījumu, un šogad maijā uzsāksim atkārtotu jauniešu izpēti Think Tank™ platformā. Pētījumā aicināsim piedalīties apmēram 100 jauniešus vecumā no 14-21 gadam.

(Latviešu) Globālās tendences sabiedriskā atbalsta jomā

Kantar Global apkoptā informācija un atziņas no pētījumiem atklāj, ka pēdējos gados uzņēmumi pasaulē arvien biežāk pievēršas sponsorēšanas jeb sabiedriskā atbalsta aktivitātēm. Sponsorēšanas aktivitātes var būt ļoti efektīvas un darboties kā spēcīgs zīmola virzītājs tirgū. Vienīgi zīmoli nereti pārāk koncentrējas uz īstermiņa rezultātu, bet sponsorēšana vairāk ir ilgtermiņa investīcijas ar ilgtermiņa efektu.