Visus patērētājus ietekmē laiks, kad tie piedzimst un izaug. Šajā laikā veidojas uzvedības un vērtību modelis, kas atspoguļojas turpmākajā dzīvē un uzvedībā. Tāpēc aizvien aktuāli ir izprast dažādas paaudzes, lai veidotu piemērotus zīmolus, pakalpojumus, kā arī efektīvākas kampaņas, atbilstošas konkrētajām paaudzēm. Pasaulē ir dažāds skatījums, un veikti daudzi pētījumi, lai izzinātu paaudžu sadalījumu. Arī Latvijā esam veikuši pētījumus paaudžu vērtību kontekstā, lai noskaidrotu šo paaudžu dalījumu. Balstoties uz vērtībām, varam Latvijas iedzīvotājus iedalīt divās paaudzēs – pārmaiņu paaudze un neatkarības paaudze.

Neskatoties, ka jaunieši, īpaši pēdējos gados, aizvien vairāk tiek izzināti, interese par viņu vērtībām, vajadzībām, dzīvesstilu, brīvā laika aktivitātēm un interesēm nav mazinājusies, jo tās atšķiras no citu paaudžu aktivitātēm un vajadzībām. Vienlaikus vērojams, ka jauniešu paaudze joprojām tiek apvīta ar mītiem un dažādiem priekšstatiem.

Jaunieši ir mūsu potenciālie klienti un darbinieki, tāpēc ir tik interesanti ikvienam.

Tomēr jauniešu izpēte nekad nav bijusi vienkārša. Jo īpaši tagad, kad izpētei jābūt ne tikai  ar  atraktīviem elementiem, vienkāršiem jautājumiem, interesantai un īsai, bet arī jāievēro un jādokumentē visi personas datu aizsardzības (GDPR) nosacījumi.

Jauniešu izpēte nav tik vienkārša arī sadrumstalotā vecuma dēļ. Ja varam teikt, ka Pārmaiņu paaudzēs skatījums un izpratne par ikdienišķām lietām ir līdzīga, tad jauniešu paaudzes (Millenals un Z paaudzes) savā starpā būtiski atšķiras. Un tas nav tikai tāpēc, ka laiks no 13 līdz 35 gadiem ir pieaugšanas un jaunu zināšanu apguves laiks, bet arī sociālās vērtības un ieradumi būtiski atšķiras. Pasaulē notiek straujas pārmaiņas gan sociālajās vērtībās, gan tehnoloģijās, gan sociālo tīklu izmantošanā, un to ļoti skaidri var redzēt katrā nākamajā jauniešu paaudzē. Globālais konteksts mainās un tas ļoti ietekmē katru nākamo paaudzi.

Lai izpētītu jauniešu ieradumus, Kantar piedāvā ThinkTank™ metodi, kas ļauj pētniekam komunicēt ar iepriekš noorganizētu jauniešu grupu virtuālā platformā. Šī platforma ir pierādījusi sevi kā piemērotu jauniešu vajadzību un dzīvesstila izpētes rīku. Think Tank™ jeb virtuālā domnīca atbilst nosacījumiem, kādos Neatkarības paaudzes jaunieši ikdienā sazinās, dzīvo.

Online platforma ThinkTank™ apvieno vairāku metožu iespējas – kvalitatīvā, kvantitatīvā pētījuma, kā arī etnogrāfisko pētījumu metodes. Šajā platformā interneta vidē ir izveidota jauniešu kopiena, kura piedalās moderētās diskusijās un savstarpēji mijiedarbojoties sniedz atbildes uz aktuālajiem pētnieciskajiem jautājumiem.

Kāpēc šī metode ir piemērota jauniešu vajadzību un viedokļu izpētei?

Jaunieši šajā platformā divu nedēļu garumā pilda dažādus uzdevumus, radot multi-mediālu saturu. Tiek pievienoti gan attēli un video, gan aprakstoši teksti. Jaunieši pētījuma laikā rada bagātīgu, daudzveidīgu saturu. Darbošanās platformā nav ierobežota laikā – jaunieši tiem var pieslēgties sev ērtā laikā un vietā. Tāpat jauniešiem pašiem platformā ir iespēja brīvi savā starpā komunicēt un veidot sev interesējošus sarunu tematus. Pētījuma vadītājam ir iespēja uzdot uzdevumus, jautājumus gan visiem, gan arī papildjautājumus, ja tādi rodas, privāti. Think Tank™ ir iespēja veidot darba uzdevumus, kas balstās gan uz kvalitatīvās, gan kvantitatīvās izpētes metodēm.

Online domnīcā jaunieši daudz labāk izsaka savu viedokli, dalās emocijās un iespaidos, nekā tradicionālajos pētījumos, jo jauniešiem daudz vieglāk ir izteikties rakstot vai ar attēlu, video palīdzību nekā diskutēt klātienē. Online domnīcā tiek piedāvāts pildīt konkrētus individuālus uzdevumus par savu ikdienu, piedalīties diskusijā ar citiem sava vecuma vienaudžiem, kā arī ievietojot attēlus, audio vai video failus, kas pašus jauniešus vislabāk raksturo.

Tādējādi nodrošinot arī etnogrāfisku izpēti, kas arī ir ļoti būtiska, lai labāk izprastu jauniešu dzīves uztveri, izteikšanās prasmi, valodu. Mūsdienās, kad cilvēkiem arvien grūtāk izpaust savu viedokli un aprakstīt ikdienas ieradumus, etnogrāfiskās pētījumu metodes kombinācijā ar citām pētījumu metodēm kļūst arvien aktuālākas.

Pētījuma procesā Kantar pētnieku grupa seko līdzi jauniešu aktivitātēm un darbību procesam. Domā par pētījumā iesaistīto jauniešu grupas dinamiku, jauniešu iesaisti. Moderators seko līdzi atbildēm un uzdod papildu jautājumus. Arī klientam tiek sniegta iespēja sekot līdzi aktuālajai informācijai, atbildēm, kas savukārt nodrošina tūlītēju iesaisti un reaģēšanu uz dažādām jauniešu atbildēm, reakcijām.

2016. gadā Kantar veica Millenials auditorijas izpēti, izmantojot online pētniecisko platformu interneta vidē Think Tank™. Šobrīd uz sliekšņa jau stāv Z paaudze ar savām vērtībām un izpratni par lietām. Tāpēc Kantar pētnieku grupa jau rosās un ir gatavi iepazīties ar šīs paaudzes uzskatiem un vajadzībām.

Balstoties uz pieredzi varam teikt, ka ThinkTank™ platforma ir ērti pārskatāma un vadāma. Tā ir iespēja iegūt apjomīgu informāciju par jauniešu ikdienu – dzīvesstilu, “dzīvo valodu”, uztveri.

Šogad maijā uzsāksim atkārtotu jauniešu izpēti Think Tank™ platformā. Pētījumā aicināsim piedalīties apmēram 100 jauniešus vecumā no 14-21 gadam. Šis būs sindicētais jeb vairāku klientu pētījums. Tā būs iespēja klientiem izzināt 1-3 sev aktuālos izpētes jautājumus jauniešu mērķauditorijā.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par jauniešu auditorijas un vajadzību pētījumiem, sazinieties ar klientu vadītāju Sigitu Granovsku.