Reklāmu efektivitāte, patērētāju vajadzību modelēšana un darbinieku piesaistība – izaicinājumi katram uzņēmumam

šajā Tava Neredzamā Sabiedrotā izdevumā

20 gadi kopš TV metru auditorijas pētījuma ieviešanas Latvijā

Šogad svinam 20 gadus, kopš Kantar Latvijas TV reklāmas industriju nodrošina ar nepārtrauktiem ik minūtes TV auditorijas reitingiem, ko tirgū izmanto kā oficiālo norēķinu valūtu starp TV kanāliem un reklāmdevējiem.

Piedāvājumu komplektu veidošana ar Value Manager rīku

Iepazīstinām ar Value Manager - jaunu rīku, kas palīdz noskaidrot un modelēt optimālākās produktu, to īpašību un cenu komplektācijas, kas rada lielāko pieprasījumu tirgū dažādās iedzīvotāju mērķgrupās.

"Mēs esam tas, ko ēdam" intervija ar LIDO Kvalitātes vadības un produktu attīstības daļas vadītāju Gunitu Daini

LIDO jau vairāku gadu garumā veic Mystery Shopper pētījumu, lai sekotu līdzi klientu apkalpošanas kvalitātei un kopējam LIDO sniegumam. Par pieredzi, atziņām un ieguvumiem stāsts intervijā.

Kā mainās Latvijas sabiedrības noskaņojums un vērtības?

Kādas vērtības raksturo Latvijas sabiedrību šodien? Kā mēs maināmies līdzi laikam, un kas to ietekmē? Vai mēs veidojam priekšstatus vai priekšstati veido mūs?

Latvijā iezīmējas darbinieku piesaistības rādītāja kāpums

Kādi ir kopējie darbinieku piesaistības un apmierinātības rādītāji Latvijā? Kas darbiniekus motivē un ko uzņēmumam darīt tālāk?

Jaunākās tendences spēcīgai zīmola reklāmai

Esam apkopojuši jaunākās globālās tendences pasaulē un atjaunojuši Latvijas reklāmu efektivitātes mērījumu Benchmark rādītājus.