Šogad svinam 20 gadus, kopš Kantar Latvijas TV reklāmas industriju nodrošina ar nepārtrauktiem ik minūtes TV auditorijas reitingiem, ko tirgū izmanto kā oficiālo norēķinu valūtu starp TV kanāliem un reklāmdevējiem.

1999. gadā tika pilnībā mainīta, iepriekš ar papīra dienasgrāmatu metodi veiktā, TV auditorijas pētījuma metode. Īpaši atlasītās mājsaimniecībās tika uzstādītas elektroniskas iekārtas – TV  Metri. Šī starptautiski aprobētā metodoloģija ļāva Latvijas TV tirgum piesaistīt nozīmīgus reklāmdevējus, kam bija nepieciešami starptautiski salīdzināmi un uzticami auditorijas dati. Uzsākot datu piegādi, pētījuma panelī bija 172 mājsaimniecības, 532 respondenti, kas vecāki par četriem gadiem. Eurometer TV Metri atpazina analogās TV kanālus pēc frekvences. Pirmajā pētījuma gadā tika piegādāti dati par septiņu TV kanālu skatīšanos, populārākā pārraide bija ziepjuoperas “Esmeralda” sērija, kas kanālā LNT sasniedza 30,3 % reitingu.

Turpmākajos gados pētījums tika attīstīts, paplašinot paneli, līdz 2005. gadā jau sasniedza 298 mājsaimniecības un 678 respondentus. Tā kā Latvijā parādījās digitālā televīzija, notika arī tehnoloģiska attīstība, ieviešot jaunas iekārtas – Mitronmeter ar FrameGrabber kartēm, kas spēja atpazīt digitāli raidītos kanālus; virszemes analogā apraide visā Latvijā gan tika atslēgta tikai 2010. gada 1. jūnijā.

Līdz ar IPTV popularitātes pieaugumu, notika skatītāju paradumu maiņa. 2015. gadā ieviesām jaunu metodoloģiju – Audio Matching, kas skatīto TV saturu atpazīst pēc skaņas. Jaunie TV Metri – RapidMeter ļauj mērīt arī ar nobīdi laikā skatītās pārraides. Tehniķu komandai veicot vairāk nekā 90 tūkstošus kilometru garus ceļus visā Latvijā, jaunie RapidMeter tika uzstādīti jau 400 mājsaimniecībās un pētījumā piedalījās 944 respondenti.

Nepārtraukto TV auditorijas pētījuma attīstību Latvijā nodrošina pieredzējusi komanda un augstāko standartu ievērošana visos pētījuma posmos, kā arī Kantar starptautiskā pieredze un teorētiskās zināšanas, izstrādājot labākās metodes un veicot pētījumus visā pasaulē. Ik gadu veicam “Establishment Survey” aptauju vairāk nekā 6 000 mājsaimniecībās par video satura skatīšanās paradumiem un tehnisko aprīkojumu. Iegūtie unikālie dati ļauj pareizi veidot TV auditorijas pētījuma paneli, lai tas sniegtu pēc iespējas precīzākus datus par TV skatīšanos. Pētījuma gaitā papildus ikdienas datu kvalitātes kontrolei regulāri tiek veiktas “Coincidental Study” datu pārbaudes, uzraugot pētījuma respondentu korektu dalību un nosacījumu ievērošanu. Regulāra CHAID analīze – statistikas metode, ko izmantojam, lai identificētu nozīmīgus faktorus, kas ietekmē pētījuma rezultātus, piemēram, paneļa svēršanas parametrus.

TV auditorijas pētījuma panelī piedalās jau 428 mājsaimniecības un 992 respondenti, turpināsim paneļa palielināšanu arī šogad. Tā kā pieaug citu ekrānu popularitāte TV un video satura vērošanai, ko nav iespējams izmērīt ar stacionāriem TV Metriem, esam izpētījuši risinājumus citās valstīs un šogad sāksim testēt metodoloģiju video satura skatīšanās pētījumam citos ekrānos.

Lūdzu, dodiet ziņu, labprāt atbildēsim, ja jums ir radušies jautājumi par pētījuma gaitu!