19.09.2018.
Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas iedzīvotāju vidū Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā, iegūstot augstāko rādītāju starp deviņām lielākajām augstskolām Latvijā – 73 indeksa punkti. Integrētā mērījumu pieeja apliecina, ka starp virkni dažādiem ar darbu un darba vidi saistītiem aspektiem augstskolas reputāciju ļoti augstu vērtē arī tās darbinieki, tādēļ aicinājām dalīties pieredzē RSU Komunikācijas departamenta direktoru Ediju Šaueru.

Noteicošie faktori RSU augstajam reputācijas sniegumam

Jāatzīmē, ka izcilu reputāciju nevar iegūt īsā laikā. Tā vienmēr veidojas ilgstoša un mērķtiecīga darba rezultātā. Otrkārt, tā ir daudzu darbību summa. Treškārt, tā ir izmērāma, un tai ir materiāla vērtība, tāpēc svarīgi reputāciju mērķtiecīgi veidot un vadīt. Reputācijas veidošanā sīkumi nemēdz būt.

Reputāciju ir iespējams uzlabot, iepriekš apzinot un attīstot reputāciju ietekmējošos faktorus, piemēram, ko par organizācijas darbību un pakalpojumiem domā un ko no tās sagaida dažādās ar to saistītās iekšējās un ārējās mērķauditorijas. Protams, vienmēr ir jāformulē organizācijas misija un vīzija, jo tas iedod darbībai pamatvirzienu. Ir jāsaprot, kas ir organizācijas pamatdarbība. Rīgas Stradiņa universitāte stāv uz diviem vaļiem: studijas un pētniecība. Pēdējo desmit gadu laikā augstskolai ir bijis svarīgi attīstīt izcilu studiju kvalitāti, būt starptautiskai, modernizēt studiju un pētniecības infrastruktūru, būt sociāli atbildīgai, sadarboties ar darba tirgu, nostiprināt finansiālo patstāvību. Tas viss ir ticis salikts attīstības stratēģijā, definējot misiju, vīziju un konkurētus izmērāmos rezultātus. RSU reputācijas augsto sniegumu ir nodrošinājusi tieši konsekventa attīstības stratēģijas īstenošana, mērķtiecīga darbība un atbilstoša komunikācija. Rezultātā saistībā ar RSU mērķauditoriju pārstāvji vienmēr uzreiz min tās augsto studiju kvalitāti, RSU kā līderi ārvalstu studentu piesaistē un sekmīgo kopējo darbību.

Reputācijas sistemātiskas veidošanas svarīgums

Reputācija ir neatņemama sekmīga biznesa vai jebkuras organizācijas darbības sastāvdaļa. Reputācija ir priekšstats, kas mums nāk prātā un ko saistām ar konkrēto jomu, produktu, personu. Rezultātā laba reputācija ir kā magnēts, kāpēc kaut ko izvēlamies, kādā ieklausāmies, kādam uzticamies. Varbūt izklausās gaisīgi, jo tā darbojas neapzināti kā mūsu priekšstats, tomēr reputāciju var vadīt, to atšifrējot konkrēti izmērāmos rādītājos. Piemēram, Kantar to lieliski dara savā augstskolu reputācijas Latvijā pētījumā, analizējot attieksmi, uzticēšanos ilgtermiņā, darbības veiksmīgumu, izglītības kvalitāti un kopējo reputāciju.
Reputācijas pētījuma rezultātus komunicējām gan iekšējām, gan ārējām auditorijām. Iekšēji pētījuma rezultāti darbojas kā komandas motivators, jo atspoguļo darba rezultātus. Tikai visai RSU komandai – docētājiem, pētniekiem, administrācijas un atbalsta personālam, studentiem un absolventiem – kopīgi strādājot, ir izdevies sasniegt tik augstu rezultātu, turklāt otro gadu pēc kārtas. RSU reputācijas mērījuma rezultātus izmantojām arī uzņemšanas kampaņā, kurā tieši šogad īpašu uzsvaru likām uz Kantar veikto pētījumu: visos reklāmas materiālos un komunikācijas kanālos ar īpaši dizainētu emblēmu komunicējām savas līdera pozīcijas.
RSU ir regulāri veikusi pētījumus par savu darbību, piemēram, anketējot studentus, veicot darbinieku piesaistes pētījumu, kā arī organizējot sabiedrības aptaujas, lai monitorētu savu darbību – noturētu kvalitāti un attīstītos.
Izglītība ir komplekss process. Jaunietis vēlas apgūt konkrētu profesiju. Nereti viņš tai gatavojas jau kopš pamatskolas laikiem. Tālāk jau viņš attiecīgi skatās, kura augstskola piedāvā viņu interesējošo programmu, un izdara izvēli, lai apgūtu vēlamās zināšanas, prasmes un kompetences. Iegūstot augstskolas diplomu, jaunās zināšanas un prasmes ļaus viņam veidot savu personisko labklājību un gūt panākumu turpmākajā dzīvē. Augstskolas reputācijā ir svarīgi arī absolventi – ko viņi domā par savu Alma Mater un kā viņiem sokas darba gaitās.

Mūsdienās reputācija ir cieši saistīta ar uzticēšanos. Studējot mēs izdarām izvēli – mēs sevi uzticam konkrētai augstskolai, konkrētām personībām – profesoriem, docētājiem. Sagaidām, lai tur būtu intensīvi un jēgpilni jāstudē, būtu modernas studiju telpas, aizraujoša zinātne, aktīva studentu dzīve, pieejama jaunākā studiju literatūra, viesprofesori, apmaiņas programmas, cieņpilna un laipna attieksme, efektīva augstskolas saimnieciskā pārvaldība, tajā ir pasaules elpa un mūs tur gaida. Jo šie elementi katrs sasniedz pēc iespējas augstāku kvalitāti un emocionālo vērtējumu, jo augstskola iegūst labāku reputāciju – labāku priekšstatu, ko ar to saista. Kā mēs ikdienā sakām: “Šai organizācijai ir labs vārds.”

Par pētījumu

Pētījumu par augstskolu reputāciju Latvijā, pielietojot specializēto TRI*M metodoloģiju, pētījumu kompānija Kantar veic reizi gadā pavasarī. Šogad pētījums tika veikts laikā no marta līdz aprīlim. Telefoninterviju (CATI) veidā visā Latvijā tika aptaujāti 1000 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 60 gadiem. Izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju ģenerālajam kopumam šajā vecuma grupā.

Par reputācijas izpēti

Mūsdienu strauji mainīgajā vidē un arvien pieaugošas konkurences apstākļos, spēcīgas reputācijas sistemātiska veidošana un aizsargāšana organizācijām ir kļuvusi izšķiroši svarīga. Reputācijas mērījumi kalpo kā instruments reputācijas vadībā, sniedzot gan organizācijas reputācijas līmeņa novērtējumu (tai skaitā konkurējošās vides kontekstā), gan stratēģiskos virzienus ar prioritātēm reputācijas risku vadībai.

Par to, kā uztaustīt reputācijas pulsu, varat lasīt arī šajā rakstā par banku reputāciju. 

Intereses gadījumā par reputācijas pētījumiem aicinām sazināties ar Sandu Vecenani.