Simtgade, iespējams, ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijā pēc valsts nodibināšanas 1918. gadā. Šo svētku fonā pieaug sabiedrības saliedētība un vairākums iedzīvotāju – Latvijas pilsoņu – jūtas ar dzīvi kopumā apmierināti (75%). Simtgade šobrīd mūs saviļņo un iedvesmo, bet to, kā dzīvosim turpmāk un ko nesīs laiks pēc Simtgades svinībām, atklājām Kantar veiktajā Eurobarometer 89 pētījumā.

93% Latvijas iedzīvotāju nākotnē savu dzīvi kopumā redz pozitīvās noskaņās. Vairāk nekā puse (58%) ir pārliecināti, ka viņu dzīve nākamajos divpadsmit mēnešos būs tāda pati, kā iepriekš, un ne sliktāka, bet aptuveni katrs trešais (35%) domā un cer, ka dzīve nākamajos divpadsmit mēnešos būs labāka.

Nenoliedzami būtiska mūsu dzīves sastāvdaļa ir darbs. Tā esamība vai neesamība, tā saturs būtiski veido un ietekmē arī mūsu kopējo attieksmi pret dzīvi un apmierinātību ar to. Ne velti ir teiciens: ”Ir labi, ja ir darbs. Vēl labāk, ja darba ir daudz.” Caurmērā katrs ceturtais (27%) iedzīvotājs uzskata, ka viņa nodarbinātības situācija tuvākajā nākotnē uzlabosies, vairāk nekā puse (61%) – ka viņu nodarbinātības situācija nemainīsies, būs jūtama stabilitāte. Vien 4% iedzīvotāju bažījas par savu nodarbinātības situāciju, jo uzskata, ka tuvākajā nākotnē tā varētu pasliktināties.

 

Pēdējā laikā pieaudzis arī iedzīvotāju pozitīvais vērtējums par ekonomisko situāciju Latvijā – vērojams pieaugums par 5 procentpunktiem kopš 2017. gada pētījuma, un tagad aptuveni katrs trešais iedzīvotājs ekonomisko situāciju valstī vērtē kā labu (30%).

Domājot par ekonomikas nākotni jau pēc Latvijas simtgades, iedzīvotāji nezaudē savu optimismu un pozitīvās gaidas. Absolūtais vairākums (80%) uzskata, ka sliktāk nebūs – situācija nemainīsies vai pat uzlabosies (59% domā, ka nemainīsies; 21% – ka uzlabosies).

Līdzīgi iedzīvotāji domā arī par finansiālo situāciju savā mājsaimniecībā – 61% domā, ka situācija saglabāsies nemainīga, 30% – ka uzlabosies. Skeptiski ir tikai 7% iedzīvotāju – viņi uzskata, ka nākotnē finansiālā situācija viņu mājsaimniecībā varētu pasliktināsies.

Iedzīvotāju redzējums un gaidas par savu dzīvi nākotnē kopumā ir vērstas uz iegūtā saglabāšanu – mēs vienlaikus vēlamies stabilitāti un arī dzīvot labāk. Pozitīva attieksme pret savu dzīvi, pret savu valsti ir veids, kā paši varam iedvesmot sevi un līdzcilvēkus apzināties, ka Latvija ir lieliska valsts ar varenu nākotni.

Ja jūs interesē citu valstu iedzīvotāju domas par šiem jautājumiem, aicinām ielūkoties starptautiskā Eurobarometer pētījuma rezultātu lapā:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/index#p=1&instruments=STANDARD