Iedzīvotāji ar dzīvi Latvijā kopumā ir apmierināti – to mūsu pētījumos atzīst caurmērā trīs no četriem jeb 75% aptaujāto. Mūsu valsts iedzīvotāji izjūt ciešu piederību Latvijai – tās dabai, novadiem, ģimenes saknēm un kultūrvēsturiskajam mantojumam.

Tomēr tas nav vienīgais, ar ko iedzīvotāji Latvijā jūtas apmierināti. Kantar iedzīvotāju vērtību pētījums atklāj, ka Latviju kā valsti cilvēki raksturo kā uzticamu un atbildīgu – tā tiek uztverta kā orientēta uz izaugsmi, inovatīva, nopietna un atbildīga valsts.

Īpaši pozitīvi pēdējo divu gadu laikā iedzīvotāji novērtē mūsu valsts virzību uz inovācijām. Arvien lielāka sabiedrības daļa Latvijas attīstību saista tieši ar inovācijām un jauninājumu ieviešanu dažādās nozarēs.

 

Lai arī dažādi sabiedriskās domas pētījumi rāda, ka iedzīvotāji neuzticas politiskajai varai, Latvijas sabiedrība kopumā ir apmierināta ar valsts attīstību. Turklāt nozīmīga ietekme ir sabiedrības vēlmei Latviju redzēt kā eiropeisku valsti – 61% iedzīvotāju savu nākotni redz Eiropas Savienībā. Neatkarīgi no vecuma, reģiona, tautības cilvēki Latviju uztver kā eiropeisku valsti ar pozitīvu labklājības izaugsmi.

Iedzīvotāji sagaida, ka Latvijas turpmākā attīstība būs orientēta uz valsts ekonomikas konkurētspējas veicināšanu, jaunu iespēju apgūšanu un izmantošanu globālajā kontekstā. Iedzīvotāji paredz, ka valsts pārvalde kopā ar komercsektora uzņēmumiem veicinās investīcijas ekonomikas attīstībā, izpētē un izglītībā.

 

 

 

 

Lai Latvijā īstenotos stratēģiska valsts vadība un attīstība, iedzīvotāji no mūsu uzņēmumiem sagaida augstu konkurētspēju un prasmi būt inovatīviem savās nozarēs, kā arī vienlaikus iesaistīties sabiedriskā atbalsta jomās, jo īpaši pievēršot uzmanību reģionu un pilsētu attīstībai.

Tas ir virziens, kurā var darboties katrs no Latvijas uzņēmumiem, tāpēc droši vaicājiet mums, kā tieši jūsu uzņēmums caur sabiedrisko atbalstu var sekmēt valsts kopējo stratēģisko attīstību.