Tavs Neredzamais Sabiedrotais 58
Ieskats uzņēmumu Rekomendēšanas indeksa (NPS) 2019 rezultātos

Ja vēl nesenā pagātnē produkta vai pakalpojuma kvalitāte un cena bija noteicošie klientu piesaistīšanas un noturēšanas elementi, tad šobrīd starptautiski pētījumi liecina, ka klientu saskarsmes pieredze ar uzņēmumu (jeb priekšstats par to, kāda ir uzņēmuma attieksme pret klientiem) ir kļuvis par būtiskāko klientu piesaistīšanas un lojalitātes faktoru, kā arī nozīmīgu zīmolu diferencēšanās elementu.

Kuri Latvijas uzņēmumi ir pievilcīgākie darba devēji?

Kantar kopš 2007. gada veic pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu, meklējot atbildes, kā uzņēmums var kļūt par pievilcīgu darba devēju, noskaidrojot ne tikai strādājošo, bet arī topošo speciālistu – studentu – domas. Mēs vaicājam: Kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas attiecībā uz darba devējiem? Kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji? Kādas ir darba ņēmēju emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju? Kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji strādātu vislabprātāk?

Tirgus scenāriju modelēšana ValueDriver simulatorā

Iepriekšējā Tavs Neredzamais Sabiedrotais numurā iepazīstinājām ar piedāvājumu komplektu veidošanas rīku Value Manager, kas modelējot patērētāju izvēles individuālā līmenī, palīdz noskaidrot optimālākās produktu, to īpašību, konceptu un cenu komplektācijas, kas rada lielāko pieprasījumu un potenciālo atdevi tirgū dažādās iedzīvotāju mērķa grupās. Viena no interesantākajām iespējām ir dažādu tirgus scenāriju modelēšana ValueDriver simulatorā.

Sabiedrības atbalsta un investīciju projekti – TOP 20 projekti ar augstāko sabiedrības iesaisti

Viens no galvenajiem pētījuma mērķiem ir novērtēt sabiedrības pieprasījumu atbalsta jomā. Projektu un notikumu ir ļoti daudz. Tāpēc katru gadu katrā no jomām (sports, kultūra un māksla, izglītība un zinātne u.c.) rūpīgi izvēlamies projektus, kurus iekļaut pētījumā, lai uz sponsorēšanas jomu varētu paskatīties pietiekami izvērsti. Katru gadu pētījumā tiek iekļauti līdz 160 projektiem.

Valsts simtgades notikumiem joprojām ir nozīmīga ietekme uz iedzīvotāju noskaņojumu un vērtībām

Latvijas valsts simtgades notikumam 2018. gadā bija liela loma iedzīvotāju kopējā noskaņojumā un vērtību pārformēšanā. Valsts simtgades notikums aktualizēja tādas vērtības kā sabiedrības saliedētība un ģimeniskums. Plašais simtgades notikumu klāsts ir nostiprinājis tradīcijas valsts svētku svinēšanā. Šogad sabiedrība svētkus vēlas svinēt vairāk saliedētības un ģimeniskuma noskaņās un mazāk patriotisma, patosa gaisotnē.

Eurobarometer – publiski pieejami pētījumi par Latviju un Eiropu

Kopš 2004. gada Kantar ir visu Eurobarometer pētījuma lauka darba veicējs Latvijā. Šo gadu laikā ir veikts liels skaits aptauju, kas sniedz ieskatu par to, kāds ir Latvijas iedzīvotāju viedoklis par dažādām sociālpolitiskām tēmām Eiropas Savienības lielajā bildē. Kas vēl būtiskāk – aptauju rezultāti ne tikai par Latviju, bet par katru Eiropas Savienības dalībvalsti un Eiropu kopumā ir publiski pieejami ikvienam.