Kopš 2004. gada Kantar ir visu Eurobarometer pētījuma lauka darba veicējs Latvijā. Šo gadu laikā ir veikts liels skaits aptauju, kas sniedz ieskatu par to, kāds ir Latvijas iedzīvotāju viedoklis par dažādām sociālpolitiskām tēmām Eiropas Savienības lielajā bildē. Kas vēl būtiskāk – aptauju rezultāti ne tikai par Latviju, bet par katru Eiropas Savienības dalībvalsti un Eiropu kopumā ir publiski pieejami ikvienam.
Kantar aicina apmeklēt Eurobarometer pētījuma oficiālo vietni https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index un iepazīties ar daudzo pētījumu rezultātu krājumu.
Šī gada rudenī teju 10% no Kantar Latvijā kolektīva atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, un 100% no tiem ir sievietes. Bērna ienākšana ģimenē ir īpašs brīdis, un ikvienam nodarbinātajam ir tiesības doties bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna dzimšanu vai adopciju (to paredz Darba likuma 156. pants). Ierasti Latvijā bērna kopšanas atvaļinājumā dodas māmiņas, taču pēdējos gados Latvijas sabiedrībā ir vērojama tendence, ka bērna kopšanas atvaļinājumus izmanto arī tēvi. Kāda ir Latvijā un citur Eiropā strādājošo vīriešu (esošo un/vai potenciālo tēvu) attieksme kopumā pret vīriešu došanos bērna kopšanas atvaļinājumā atklāj Flash Eurobarometer 470 pētījums.
2018. gada pētījuma rezultāti liecina, ka teju piektā daļa jeb 18% Latvijas strādājošo vīriešu ir izmantojuši iespēju doties bērna kopšanas atvaļinājumā, savukārt piektā daļa (21%) plāno tādā doties, kad pienāktu tāds brīdis. Lielākais īpatsvars vīriešu, kuri ir izmantojuši iespēju doties bērnu bērna kopšanas atvaļinājumā ir vecuma grupa no 25 līdz 39 gadiem un pilnas slodzes strādājošie. Teju trešā daļa (30%) strādājošo vīriešu ir norādījuši, ka bērna kopšanas atvaļinājumā nedevās, vai neplānotu to darīt arī tad, ja tāds brīdis pienāktu.
Uzmanību raisošs ir fakts, ka teju desmitā daļa (8%) strādājošo vīriešu Latvijā ir norādījuši, ka iespēja doties bērna kopšanas atvaļinājumā uzņēmumā vai organizācijā, kurā viņi strādā, viņiem nav pieejama. Tāpat ir jāveicina sabiedrības informētība par šādu iespēju, jo 7% Latvijas strādājošo vīriešu nezina, ka viņiem ir šādas tiesības – doties bērnu kopšanas atvaļinājumā pēc bērna piedzimšanas vai adopcijas.
Raugoties uz Latvijas radītājiem Eiropas kontekstā, varam secināt, ka kopumā pozitīva attieksme pret vīriešu došanos bērna kopšanas atvaļinājumā ir 36% Latvijā strādājošo vīriešu, bet vidēji Eiropā šis rādītājs ir par 13 procentpunktiem (PP) augstāks un sasniedz 49%.
Baltijas valstīs Latvijas un Igaunijas rādītāji ir vienādi (pozitīva attieksme ir 36% strādājošo vīriešu), kamēr Lietuvā gandrīz puse (46%) strādājošo vīriešu pauž pozitīvu attieksmi pret došanos bērna kopšanas atvaļinājumā.
Salīdzinoši aktīvāk līdz 2018. gada vasarai bērnu kopšanas atvaļinājumā ir devušies strādājošie tēvi Zviedrijā (58%), Slovēnijā (41%), Somijā (39%) un Portugālē (38%), savukārt ievērojami zemāka aktivitāte novērojama Grieķijā (8%), Čehijā (7%), Rumānijā (6%) un Kiprā (4%). Latvijas rādītājs – 18% strādājošo vīriešu bija izmantojuši iespēju doties bērna kopšanas atvaļinājumā.

Katrs desmitais (10%) strādājošais vīrietis Eiropā ir norādījis, ka viņam nav bērnu un viņš neplāno kļūt par tēvu. Latvijā šis rādītājs ir līdzīgs Eiropas vidējam rādītājam – Latvijā tie ir 9% strādājošo vīriešu.
Kaimiņvalstīs: 16% Lietuvas un teju piektā daļa (19%) Igaunijas strādājošo vīriešu ir norādījuši, ka viņam nav bērnu un viņi neplāno kļūt par tēviem. Eiropā šis rādītājs salīdzinoši zemākais ir Francijā (2%), Austrijā (3%) un Polijā (3%), bet salīdzinoši augstākais – Itālijā (23%) un Ungārijā (28%).

Par aptauju
Latvijā aptauju Flash Eurobarometer 470 ietvaros veica pētījumu kompānija Kantar laikā no 2018. gada 26. līdz 30. jūnijam, ar datorizētu telefoninterviju starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1000 Latvijas pilsoņu vecumā no 15 gadiem. Kopumā aptauja tika veikt divdesmit astoņās Eiropas Savienības dalībvalstīs (aptaujāti 26 578 respondenti).
Vairāk informācijas par Flash Eurobarometer 470 aptauju:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2185