Vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar kopš 2007. gada veic pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu, meklējot atbildes, kā uzņēmums var kļūt par pievilcīgu darba devēju, noskaidrojot ne tikai strādājošo, bet arī topošo speciālistu – studentu – domas. Mēs vaicājam: Kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas attiecībā uz darba devējiem? Kādi ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji? Kādas ir darba ņēmēju emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju? Kuros Latvijas uzņēmumos darba ņēmēji strādātu vislabprātāk?

Pavasarī veiktā pētījuma dati liecina, ka galvenie kritēriji, kas ir svarīgi un raksturo pievilcīgākos darba devējus, Latvijā strādājošo un studentu mērķauditorijā kopumā ir līdzīgi. Pievilcīgus darba devējus gan strādājošo, gan studentu skatījumā raksturo šādi kritēriji: konkurētspējīgs atalgojums, drošs un stabils darbs, uzņēmuma darbības veiksmīgums savā jomā, apmācību un izaugsmes iespējas, interesants un daudzveidīgs darbs, pievilcīga papildu ieguvumu sistēma, kā arī uzņēmuma rūpes par darbiniekiem. Studentiem atšķirībā no strādājošajiem svarīgas ir arī karjeras izaugsmes iespējas, savukārt strādājošiem – uzņēmuma reputācija.

Jāuzsver, ka, domājot par uzņēmuma kā darba devēja tēlu, nozīme ir ne tikai racionāliem darba devēja izvēles kritērijiem, bet lielu lomu darba devēja izvēlē spēlē arī darba ņēmēju emocionālās vajadzības jeb tas, kā darbinieks vēlas justies darba vietā. Ir darbinieki, kuru emocionālās vajadzības vada nepieciešamība pēc sevis apliecināšanas un individualitāte, kas ir balstīta sasniegumos, līderībā un profesionalitātē. Bet ir arī tādi darba meklētāji, kuru emocionālās vajadzības vada piederība grupai un uzticēšanās, paļaušanās uz darba vidi. Tas, piesaistot potenciālos darbiniekus, ir jāņem vērā.

Pētījuma ietvaros tika noskaidroti arī pievilcīgākie darba devēji Latvijā, t.i., tie uzņēmumi, kuros potenciālie darba ņēmēji gribētu strādāt vislabprātāk. Aptaujā tika iekļauti TOP 50 lielākie uzņēmumi pēc darbinieku skaita un apgrozījuma no dažādām nozarēm, kā arī tie uzņēmumi, kurus spontāni nosauca paši pētījuma dalībnieki kā pievilcīgākos darba devējus. Uzņēmumi, kuri atzīti kā pievilcīgākie, ir spējuši Latvijas “darba tirgu” pārliecināt, ka tie, salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, ir teicama vieta, kur strādāt.

Pievilcīgākie darba devēji strādājošo uztverē ir “Latvijas valsts meži”, “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Latvenergo”, “Air Baltic Corporation”, Latvijas Banka, “Latvijas dzelzceļš un “Tet”. Šos uzņēmumus kā pievilcīgākos ir nosaukuši vismaz 3 % Latvijas strādājošo. Studenti kā pievilcīgākos darba devējus min “Air Baltic Corporation”, “Latvijas valsts meži”, “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kā arī “All Media Latvia”, “Microsoft Latvia”, “Swedbank” un “Accenture”. Šos uzņēmumus kā pievilcīgākos ir nosaukuši vismaz 4 % studentu.

Raksturīgi, ka visos gados TOP augšpusē Latvijā abās mērķa grupās, bet īpaši darba ņēmēju vidū dominē valsts sektora uzņēmumi (t.sk. uzņēmumi ar valsts kapitāldaļām), kas potenciāli ir saistāms ar drošu un stabilu darbu kā būtisku darba devēja izvēles kritēriju.

Par pētījumu
Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums veikts 2019. gada aprīlī–maijā strādājošo un studentu mērķa grupās. Pētījumā, izmantojot datorizētās tiešsaistes (online) intervijas, tika aptaujāti 1010 Latvijas strādājošie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī 500 Latvijas lielāko augstskolu studenti. Izlase ir reprezentatīva strādājošo un studentu (pēc studiju programmas un specialitātes) ģenerālajam kopumam.
Turpinot pirms vairāk nekā 10 gadiem aizsākto tradīciju, jaunākais pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums tiks veikts jau 2020. gada pavasarī. Izmantojiet iespēju pieteikties un noskaidrot ne vien aktuālās tendences darba tirgū no strādājošo un studentu perspektīvas, bet arī izpētīt, kāds ir uzņēmuma kā darba devēja tēla novērtējums, t.sk. salīdzinājumā ar izvēlētajiem konkurentiem.

Ja interesē ar darba devēja tēla vadību saistīti jautājumi vai pētījuma rezultāti, sazinieties ar mums un mēs labprāt pastāstīsim sīkāk!