Kantar ikgadējā Sabiedrības atbalsta, investīciju un sponsorēšanas projektu pētījuma rezultāti rāda, ka augstāka sabiedrības interese ir par projektiem Dziesmu un deju svētki un Pasaules čempionāts hokejā.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada rezultātiem, Dziesmu un deju svētkiem būtiski pieaugsi sabiedrības iesaiste (no 53% uz 61%), jo 2018. gads bija Dziesmu svētku gads, kas sabiedrībā aktualizēja projekta nozīmi. Jāņem vērā, ka 2019. gada pavasarī veiktā pētījuma rezultāti parāda iepriekšējā gadā paveikto un iedzīvotājiem spilgtā atmiņā palikušo.

Viens no galvenajiem pētījuma mērķiem ir novērtēt sabiedrības pieprasījumu atbalsta jomā. Projektu un notikumu ir ļoti daudz. Tāpēc katru gadu katrā no jomām (sports, kultūra un māksla, izglītība un zinātne u.c.) rūpīgi izvēlamies projektus, kurus iekļaut pētījumā, lai uz sponsorēšanas jomu varētu paskatīties pietiekami izvērsti. Katru gadu pētījumā tiek iekļauti līdz 160 projektiem. Plašākas kopainas iegūšanai katru gadu nepieciešams iekļaut pavisam jaunus vai līdz šim nemērītus projektus, tāpēc ir projekti, kurus atkārtoti mērām nevis katru gadu, bet katru otro gadu. Piemēram, Olimpiskās spēles. 2018. gadā Ziemas Olimpiskās spēles bija TOP3 notikums ar 53% iesaisti. Var prognozēt, ka 2020. gadā Vasaras olimpiskās spēles sasniegs līdzīgi augstus rezultātus.

TOP20 rāda, ka ikvienā no jomām ir sabiedrībā iecienīti, populāri projekti ar augstiem iesaistes rādītājiem. Nav tā, ka dominē tikai plaši pazīstami sporta un kultūras projekti.

Taču jāņem vērā, ka TOP20 ir tikai “galotne”. Ir ļoti daudz svarīgi un efektīvi projekti, kas domāti un nepieciešami konkrētām mērķauditorijām, piemēram, jauniešiem, konkrētām interešu kopienām un to mērķis nav sasniegt augstus atpazīstamības rādītājus visā sabiedrībā, bet konkrētajās mērķa grupās.

Svarīgi ir izvērtēt iesaistes un atpazīstamības rādītāju attiecību. Piemēram, šovs “Es mīlu Tevi Latvija!” ir veiksmīga proporcija, kur lielākā daļa iedzīvotāju, kuri zina par šo projektu, arī interesējas par to. To arī apliecina raidījuma augstie Kantar TV auditorijas reitingu dati. Šova “Es mīlu Tevi Latvija!” atpazīstamības rādītājs, kurš ir salīdzinoši zemāks, nekā citiem TOP20 projektiem liecina par šaurākas mērķauditorijas piesaisti – šovs pārsvarā ir zināms un iecienīts latviešu valodā runājošajā auditorijā. Ir vēl virkne citu veiksmīgu  un efektīvu projektu piemēru, par kuriem pieaugusi interese pēdējā gada laikā. Piemēram, kino filma “Dvēseļu putenis” (atpazīstamība 48% un iesaiste 13%), kurai novembrī būs pirmizrāde.

Pētījuma rezultāti rāda, ka veiksmīgus, efektīvus projektus sabiedrība sasaista ar kādu sociālo pievienoto vērtību. Piemēram, jau pieminētā šova “Es mīlu Tevi, Latvija!” pievienotā vērtība jeb ieguvums sabiedrībai ir tradīciju saglabāšana. Savukārt kino filma “Dvēseļu putenis” nodrošina mākslas un kultūras pieejamību, kā arī veicina atbalstu izcilībai.

Dati rāda, ka sabiedrībā ir augsts pieprasījums pēc atbalsta dažādu jomu projektiem. Latvijas simtgades pasākumi kultūras un mākslas jomā nenoliedzami aktualizēja šīs jomas pasākumu nozīmi, un jau otro gadu pieprasījums pēc kultūras pasākumiem ir “apsteidzis” sporta jomu. Taču vērojama tendence pieprasījuma pieaugumam arī citās jomās. Šogad pieprasījumu virs 25% panākušas tādas jomas kā Lauku, reģionu attīstība un Apkārtēja vide, daba un tās aizsardzība.

Bāze: visi respondenti, n=1004

Izmaiņām sabiedrības atbalsta un investīciju projektu pieprasījumā un iesaistē turpināsim sekot līdzi arī nākamgad.

Ja Jums ir interese par šī gada pētījuma projektu rezultātiem, lūdzu, sazinieties ar mums. Savlaicīgi, dodiet ziņu, par Jums aktuālajiem sabiedrība atbalsta un investīciju projektiem, kurus būtu svarīgi nomērīt nākamajā pētījumā 2020. gada pavasarī!