Iepriekšējā Tavs Neredzamais Sabiedrotais numurā iepazīstinājām ar piedāvājumu komplektu veidošanas rīku Value Manager, kas modelējot patērētāju izvēles individuālā līmenī, palīdz noskaidrot optimālākās produktu, to īpašību, konceptu un cenu komplektācijas, kas rada lielāko pieprasījumu un potenciālo atdevi tirgū dažādās iedzīvotāju mērķa grupās.

Value Manager rīka iespējas ir nozīmīgi plašākas par iepriekš demonstrēto piedāvājuma komplektu konceptu veidošanu. Viena no interesantākajām iespējām ir dažādu tirgus scenāriju modelēšana ValueDriver simulatorā. Šajā modelī papildu dažādiem piedāvājuma atribūtiem tiek iekļauti arī nozares/ kategorijas uzņēmumi. Proti, respondents, izvērtējot dažādas piedāvājuma atribūtu kombinācijas, ņem vērā ne tikai to, cik lielā mērā konkrētā atribūtu kombinācija atbilst viņa vajadzībām, bet arī to, kurš uzņēmums konkrēto kombināciju piedāvā.

Līdz ar to, ka pētījumā ir iekļauti atbilstoši uzņēmumi, ValueDriver simulatorā ir iespējams modelēt pētītā pakalpojuma piedāvājuma esošo tirgus situāciju (jeb tirgus bāzes scenāriju). Zemāk norādītais piemērs ir par banku pakalpojumiem privātpersonu segmentā. Piemērā redzamas divas bankas – Alfa un Beta, kura katra piedāvā trīs līmeņu atšķirīgus pakalpojumu komplektus iedzīvotājiem. Pētījuma laikā ar Value Manager rīka palīdzību ir reģistrētas respondentu preferences (jeb gatavība iegādāties kā pirmo) dažādām pakalpojumu kombinācijām, kas ļauj noteikt katra atšķirīgā atribūta svaru jeb nozīmi konkrētā pakalpojuma izvēlē. Tas dod iespēju, modelējot katras bankas esošo piedāvājumu, noteikt katras bankas konkrētā pakalpojuma komplekta preferenci (prefference share) tirgū, kas ir tuvs rādītājs aktuālajām tirgus daļām. Rīks sniedz arī iespēju zīmolu līmenī kalibrēt nozares/ kategorijas tirgu uz esošajām tirgus daļām un turpmākajā tirgus modelēšanā operēt ar tām.

Un tas ir tikai sākums jeb izpētes bāzes līmenis. Turpinājumā Value Driver simulatora rīks dod iespēju modelēt jebkuras izmaiņas bāzes līmenī un izvērtēt, kādu iespaidu tas atstās uz tirgus situāciju. Piemēram, ja banka Alfa savā Alfa Classic piedāvājumā ikmēneša komisijas maksu paceļ no 3€ uz 4.5€, tad šādas izmaiņas Alfa Classic tirgus daļu samazinās no 12.8% uz 8.2%. Tāpat simulatora rīks parāda, kas un cik daudz no šīm izmaiņām iegūs. Šādi iespējams modelēt jebkuru no pētījumā iekļautajiem atribūtiem un to kombinācijām, un uzreiz redzēt, kādu potenciālu iespaidu tas atstās uz tirgus situāciju. Katram no pakalpojumiem ir apskatāma arī cenu elastības līkne, kas ļauj noteikt optimālāko cenas piedāvājumu ar augstāko konkurētspēju attiecīgajā tirgus situācijā.

Tirgus situāciju modelēšana ValueDriver simulatorā dod iespēju optimizēt jūsu produktus un pakalpojumus un sniedz precīzu informāciju izpētē balstītai cenošanas stratēģijai. Piedāvājuma veidošanas komandai, liekot šo informāciju kopā ar piedāvājuma “ražošanas izmaksām”, ir iespēja izstrādāt precīzāko risinājumu ar potenciāli lielāko ekonomisko atdevi tirgū.

Ja Jūs esat piedāvājuma izstrādes procesā un vēlaties uzzināt vairāk par metodes un rīka iespējām, lūdzu, sazinieties ar mums!