Latvijas valsts simtgades birojs sadarbībā ar pētījumu kompāniju Kantar šī gada jūnijā veica atkārotu pētījumu, lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju noskaņojumu – kopējo informētību un gatavību iesaistīties valsts simtgades notikumos.

Kā liecina Kantar pētījuma dati, laikā no janvāra līdz jūnijam ir būtiski pieaugusi (no 44% uz 50%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 60 gadiem informētība par Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem. Vienlaikus pieaug arī Latvijas valsts simtgades piederības zīmes atpazīstamība (no 72% uz 91%).

Lai arī pieaug iedzīvotāju informētība par simtgades pasākumiem, tomēr joprojām vērojams, ka latviski runājošie iedzīvotāji jūtas labāk informēti nekā krievvalodīgie, kuru vidū tāpat kā janvārī arī jūnijā piektā daļa aptaujāto neko nebija dzirdējuši par šādiem pasākumiem.

Tajā pašā laikā Latvijas valsts simtgades piederības zīmes atpazīstamība ir pieaugsi kā latviski, tā arī krieviski runājošo iedzīvotāju vidū, sasniedzot 81% krievvalodīgos un 96% latviski runājošos, kuri atpazīst šo zīmi. Vienlaikus ļoti augsta zīmes atpazīstamība vērojama jauniešu vecumā līdz 30 gadiem vidū, attiecīgi biežāk arī skolēnu un studentu, kā arī uzņēmumu vadītāju un augstākā līmeņa speciālistu vidū.

Informētība un simtgades zīmes atpazīstamība pieaug, tomēr gatavība iesaistīties šajos simtgades pasākumos, lai arī ir gana augsta, tomēr jūnijā ir palikusi aptuveni janvāra mērījuma līmenī. Caurmērā astoņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 60 gadiem ir gatavi iesaistīties simtgades notikumos. Biežāk šī gatavība izpaužas kā cilvēku vēlme apmeklēt speciāli organizētos pasākumus vai svinēt simtgades pasākumus savas ģimenes vai tuvinieku lokā. Jāatzīmē likumsakarība, ka to aptaujāto profils, kas gribētu apmeklēt īpašos simtgades pasākumus, saskan ar par šiem pasākumiem informēto iedzīvotāju profilu. Tātad informētība lielā mērā veicina arī vēlmi līdzdarboties pasākumos.

Kantar eksperte Inta Priedola komentē: “Pozitīvi vērtējams tas, ka pieaug Latvijas iedzīvotāju informētība par simtgades pasākumiem un cilvēki vēl vairāk atpazīst simtgades piederības zīmi. Arī gatavība līdzdarboties un iesaistīties simtgades pasākumos ir palikusi gana augstā līmenī. Tas, kas varētu vēl vairāk veicināt iedzīvotāju atvērtību Latvijas valsts simtgades notikumiem, ir speciāli organizētie pasākumi, kuros jau tagad būtu gatava iesaistīties daļa mūsu iedzīvotāju. Aktīvi informējot par šiem pasākumiem, varētu panākt arī augstāku krievvalodīgo iedzīvotāju iesaisti tajos, jo ar vasaras centrālo notikumu – Dziesmu un deju svētkiem – vien būtu diezgan grūti to sekmēt.”

Par aptauju

Aptauju veica pētījumu kompānija Kantar 2018.gada janvārī un jūnijā, ar interneta starpniecību visā Latvijā katrā no aptaujas posmiem aptverot vairāk nekā 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 16 līdz 60 gadiem.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam vecumā no 16 līdz 60 gadiem. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.