Privātuma politika

Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā SIA “TNS Latvia” apstrādā no www.kantar.lv apmeklētājiem iegūtos vai apmeklētāju sniegtos personas datus.

Ar politikā minētajiem “personas datiem” ir domāta jebkura informācija, ar kuru iespējams identificēt konkrētu personu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar www.kantar.lv apmeklētāju privātuma politiku.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mūsu mājas lapā (vietnē) mēs iegūstam un apstrādājam sekojošus datus:

 • informāciju, ko sniedzat, aizpildot veidlapas mūsu vietnē
 • ja sazināties ar mums, mēs varam reģistrēt korespondenci
 • mēs varam arī lūgt Jūs pabeigt aptaujas, kuras mēs izmantojam pētnieciskiem mērķiem, lai gan Jums nav pienākuma atbildēt uz tām
 • informāciju par vietnes apmeklējumiem, piemēram, datplūsmas dati, apmeklētās vietnes sadaļas.

Sīkdatnes un automātiskā informācijas reģistrēšana

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Mūsu mājas lapā var tikt izmantotas sīkdatnes, lai palīdzētu nodrošināt un uzlabot mūsu mājas lapas izmantošanas pieredzi.

Mēs izmantojam Google Analytics. Tās ļauj mums uzzināt vietnes mājas lapas apmeklētāju skaitu un pārvietošanos mājas lapas ietvaros, lasītākās sadaļas un veidot mājas lapas saturu atbilstoši apmeklētāju interesēm. Uzzināt jaunāko informāciju iespējams šeit: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Konfidencialitāte un datu drošība

SIA “TNS Latvia” konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc mēs izmantojam atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus. Mūsu drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi mūsu darbinieki ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības politiku.

Mēs pieprasām, lai mūsu sadarbības partneri – vietņu pakalpojumu sniedzēji ievērotu līdzīgus drošības un konfidencialitātes standartus.

Diemžēl informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša, jebkura datu pārsūtīšana ir jūsu pašu risks. Datus, kas ir mūsu rīcībā, mēs glabājam un apstrādājam atbilstoši datu aizsardzības standartiem un izmantojam procedūras un drošības funkcijas, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi.

Par personas datu apstrādes iebildumiem Jums ir tiesības vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis:67223131, E-pasts:info@dvi.gov.lv.

Kā mēs izmantojam informāciju

Zemāk uzskaitīti veidi, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus un saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem izskaidrojam Jūsu personas datu izmantošanas tiesisko pamatu. Tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana izmantot Jūsu personas datus, Jūsu personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai vai tie nepieciešami mūsu vai trešo pušu likumīgo interešu izpildīšanai. Gadījumā, kad Jūsu personas dati tiek izmantoti, balstoties uz Jūsu piekrišanu, Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt piekrišanu.

Personas datu izmantošanas veidi un pamats:

 • Nodrošināt mūsu mājas lapas satura sniegšanu visefektīvākajā veidā (mūsu leģitīmā interese nodrošināt vietnes satura pieejamību visefektīvākajā veidā)
 • Sniegt Jums informāciju vai pakalpojumus, par kuriem Jūs interesējaties vai kuri, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt gadījumā, ja esat tam piekritis (Jūsu piekrišana, ko jebkurā brīdī varat atsaukt)
 • Nodrošināt Jums iespēju piedalīties vietnes interaktīvās funkcijās, ja izvēlaties tajās piedalīties
 • Informēt Jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumu klāstā (mūsu leģitīmā interese informēt Jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumu klāstā).

Personas datu nodošana trešajām pusēm

Mēs neizpaužam Jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad:

 • Jūs tam esat devis piekrišanu
 • normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai lai aizsargātu Kantar, mūsu klientu vai citu personu tiesības vai drošību
 • Kantar pērk vai pārdod kādu uzņēmumu, šādā gadījumā atklājot personas datus potenciālajam pircējam

Datu uzglabāšanas termiņš

Mēs apstrādājam personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams biznesa mērķu sasniegšanai vai līdz brīdim, kad esam saņēmuši Jūsu raksisku iesniegumu atteikties no turpmākas Jūsu personas datu apstrādes.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības būt informētam par savu personas datu apstrādi un lūgt neizmantot Jūsu personas datus mārketinga nolūkiem.

Parasti pirms personas datu ievākšanas mēs informējam Jūs par personas datu apstrādes mērķi un nolūku. Jūs varat izmantot savas tiesības atteikties no personas datu apstrādes un nesniegt savus personas datus.

Lai iegūtu informāciju par SIA “TNS Latvia” rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, apstiprinātu, labotu vai dzēstu tos, Jums jāiesniedz rakstisks pieprasījums uz e-pasta vai pasta adresi, kas norādīta sadaļā “Sazinieties ar mums”. Uz pieprasījumiem atbildēsim iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā.

Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem:

 • Tiesības jautāt, vai un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājām
 • Tiesības labot datus, ja mūsu rīcībā esošie dati ir nepareizi vai nepilnīgi
 • Tiesības ierobežot vai atteikties no datu apstrādes
 • Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi
 • Tiesības uz datu dzēšanu jeb “tikt aizmirstam”
 • Tiesības uz datu pārnesamību

Saites uz citām vietnēm

Mūsu mājas lapā var būt publicētas saites uz mūsu partneru vai tīkla kompāniju vietnēm. Ja sekojat saitei uz kādu no šīm vietnēm, lūdzu ņemiet vērā, ka tām ir savas privātuma politikas un mēs neuzņemamies atbildību par šīm politikām. Pirms sniedzat savus personas datus šajās vietnēs, lūdzu, iepazīstieties ar to privātuma politikām

Izmaiņas privātuma politikā

Šī privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta 2018.gada 22.maijā. Jebkādas izmaiņas, kuras mēs varam izdarīt mūsu privātuma politikā nākotnē, tiks publicētas šajā lapā un, ja nepieciešams, paziņosim jums pa e-pastu.

Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “TNS Latvia” mājas lapas privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

SIA “TNS Latvia”
Rīga, Kronvalda bulvāris 3-2, LV-1010.
t 67096300
w www.kantar.lv
tns@tns.lv
Jautājumi saistībā ar personas datiem: datuaizsardziba@kantar.com
Datu aizsardzības speciālists

Ravinder Roopra ravinder.roopra@kantar.com