Kantar izmantotā metodoloģija: veiksmīgas reklāmas kampaņas 7 elementi

1. Sasniedzamība

 • Auditorijas sasniedzamība TV kampaņā
 • Kampaņas «skaļuma» novērtējums salīdzinājumā ar konkurentu kampaņām

Tiek analizēti dati no Kantar reklāmu reģistra un TV auditorijas pētījuma par konkrētās kampaņas periodu

2. Ievērošana

 • Virzītā kampaņas reklāmu ievērošana
 • Kampaņas mediju pārklāšanās analīze

3. Sapratne

 • Reklāmas sasaiste ar zīmolu (reklāmu demonstrē ar aizklātu / slēptu zīmolu)
 • Spontānā un virzītā ziņojuma sapratne

4. Patika

 • Reklāmas kampaņas patikas jeb emocionālās uztveres novērtējums

5. Reklāmas ietekme uz zīmolu

 • Ietekme uz zīmolu īstermiņā:
 • Iesaiste
 • Iespaidu izplatīšana
 • Ietekme uz zīmolu ilgtermiņā:
 • jaunums
 • atgādināja par nozīmīgām lietām
 • atbilstošs vajadzībām

6. Motivēšana

 • Lietošanas motivēšana / rīcības potenciāla noteikšana
 • Zīmola uztveres maiņa

7. Rīcība

 • Reālās rīcības noteikšana, piem., iegādājās produktu, meklēja papildu informāciju u.tml

Rādītāji, kuros Kantar nodrošina etalonmērījuma (Benchmark) datus, ar kuriem salīdzināt iegūtos rezultātus

Kantar etalonmērījuma rezultāti jeb Benchmark

 • Kantar Latvijā ir uzkrāta plaša pēckampaņas mērījumu rezultātu bāze un aprēķināti etalonrādītāji – vidējie rādītāji Latvijā, ar kuriem salīdzināt iegūtos kampaņas rezultātus
 • Tā ir objektīva ‘mēraukla’ kampaņas rezultātu interpretācijā (vai ir vai nav izdevies sasniegt vidējos rādītājus)
 • Reizi 2 gados Kantar atjauno Benchmark rādītājus, iekļaujot pēdējo gadu jaunāko pētījumu datus un izkļaujot senāku mērījumu rezultātus
 • Kopējā rezultātu bāze aptver aptuveni 100 reklāmu mērījumus pēdējo 4 gadu laikā
 • Etalonrādītāju aprēķinos iekļautas:
  • dažādu nozaru reklāmas (tai skaitā gan komercreklāmas, gan sociālās reklāmas), kuras šajā laika posmā demonstrētas Latvijas medijos
  • reklāmas no dažādiem kanāliem (TV, internets, retāk radio, vides reklāmas)