Rīgas svētki iedvesmo rīdziniekus un Rīgas viesus – atzīst gandrīz trešdaļa Latvijas iedzīvotāju Kantar veiktajā aptaujā par šī gada Rīgas svētkiem.

Nepilna piektā daļa Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir apmeklējuši Rīgas svētkus, to skaitā 14% apmeklēja klātienē un 3% gan apmeklēja, gan vēroja to atspoguļojumu televīzijā vai internetā. Vēl aptuveni piektā daļa iedzīvotāju (19%) Rīgas svētku norisi tikai vēroja internetā vai televīzijā, bet ne klātienē.

Protams, ka rīdzinieku vidū ir augstāks svētku apmeklētāju īpatsvars – caurmērā vairāk nekā trešdaļa (36%) Rīgas iedzīvotāju ir apmeklējuši svētkus klātienē, kamēr vēl piektā daļa rīdzinieku (18%) vēroja to norisi attālināti masu medijos vai sociālajos tīklos. Tātad kopumā vairāk nekā puse rīdzinieku ir lielākā vai mazākā mērā iesaistījušies šī gada Rīgas svētku norisē.

Latvijas iedzīvotāji Rīgas svētkus visbiežāk vērtē kā tādus, kas iedvesmo rīdziniekus un Rīgas viesus – šim apgalvojumam piekrīt 29% iedzīvotāju.

Likumsakarīgi, ka rīdzinieki un svētku līdzdalībnieki no visas Latvijas biežāk atzīmē, ka Rīgas svētki ir iedvesmojoši. Savukārt tie Latvijas iedzīvotāji, kas tikai attālināti vērojuši Rīgas svētku norisi, biežāk uztver tos kā tikai kārtējos pilsētas svētkus. Kopumā visā Latvijā Rīgas svētkus kā kārtējos pilsētas svētkus uztver 25% iedzīvotāju.

Līdzīgi kā Kantar eksperti novērojuši Simtgades pasākumu līdzdalības pētījumos, arī Rīgas svētkus biežāk apmeklējuši un to iedvesmojošo spēku vairāk ir novērtējuši jaunieši 18-29 gadu vecumā. Savukārt atšķirībā no Simtgades pasākumiem, kuros vairāk iesaistās latvieši, Rīgas svētkos augstāka līdzdalība vērojama tieši cittautiešu vidū. Tas var būt saistīts ar to, ka vairāk nekā puse aptaujāto cittautiešu dzīvo Rīgā un šie svētki viņiem ir pieejamāki.

Par pētījumu

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar laikā no 2018. gada 21. līdz 23. augustam ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujāja 800 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem. Izlase ir reprezentatīva 1,2 miljoniem Latvijas iedzīvotāju attiecīgajā vecumā.