SIA “TNS Latvia” TV auditorijas pētījuma privātuma politika

Šajā privātuma politikā paskaidrots, kā mēs vācam, uzglabājam un izmantojam pētījuma dalībnieka sniegtos personas datus TV auditorijas pētījuma ietvaros. Bezmaksas tālrunis TV auditorijas pētījuma dalībniekiem saziņai ar mums – 80001005.

Šī politika neattiecas uz citiem pētījumiem, ko mēs veicam.

Kas mēs esam

SIA “TNS Latvia”, reģ.Nr.40003162446, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 3-2, Rīga, LV-1010, ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. www.kantar.lv

SIA “TNS Latvia” ietilpst Kantar grupā, kas ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. www.tnsglobal.com

Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām. www.kantar.com

Par TV auditorijas pētījuma mērķi

SIA “TNS Latvia” kopš 1999.gada Latvijā veic televīzijas auditorijas pētījumu, izmantojot speciālu tehnisko aprīkojumu – TV metrus. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par TV kanālu skatītāju auditoriju un to raksturojošām pazīmēm, par TV kanālu skatīšanās ieradumiem dažādās mērķa grupās, kā arī par reklāmas kampaņu sasniegto auditoriju. Pētījumā piedalās mājsaimniecības visā Latvijā.

Dalība TV auditorijas pētījumā

Lai veiktu TV auditorijas pētījumu, SIA “TNS Latvia” aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties šajā pētījumā un sniegt tā veikšanai nepieciešamo informāciju.  Piedalīšanās pētījumā ir brīvprātīga.

Dodot savu piekrišanu SIA “TNS Latvia” par dalību pētījumā, pētījuma dalībnieks piekrīt savu datu apstrādei TV auditorijas pētījuma ietvaros.

Par bērna, kurš ir jaunāks par 16 gadiem, datu apstrādi piekrišanu dod persona, kurai ir vecāku atbildība par bērnu.

Datu apstrādes likumīgais pamats ir pētījuma dalībnieku piekrišana.

SIA “TNS Latvia” konfidencialitāte ir ļoti svarīga. Mēs neizpaužam trešajām pusēm pētījuma dalībnieku identitāti un sagaidām, ka arī pētījuma dalībnieki saglabās anonimitāti un publiski neizpaudīs informāciju par piedalīšanos pētījumā.

Kāpēc un kādi dati tiek iegūti

Kļūstot par pētījuma dalībnieku, mēs reģistrējam pētījuma dalībnieka kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, mājsaimniecības adrese) un papildu informāciju (pilsonība, dzimums, vecums, nodarbošanās, ienākumi un tehniskā informācija). TV mērītāji reģistrē TV skatīšanās datus.

Iegūto informāciju SIA “TNS Latvia” apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai TV auditorijas pētījuma īstenošanai:

  • TV skatīšanās dati tiek analizēti, apvienojot kopā visu pētījumā iesaistīto ģimeņu datus. Šādā apkopotā veidā, bez iespējas noteikt informāciju par konkrētu personu, dati tiek nodoti SIA “TNS Latvia” klientiem;
  • Kontaktinformācija un cita pētījuma dalībnieka sniegtā informācija nepieciešama mūsu sadarbības nodrošināšanai un datu kvalitātes pārbaudei. Šie dati pieejami ierobežotam SIA “TNS Latvia” darbinieku lokam, kuri to apstrādē ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē personas datu aizsardzību. Gadījumos, kad būs nepieciešams pētījuma dalībniekam nogādāt mūsu sūtījumu (TV pētījuma ziņnesi vai citus ar TV auditorijas pētījumu saistītus materiālus) SIA “TNS Latvia” izmantos Latvijas Pasta sniegtos pakalpojumus.

Sazinoties ar pētījuma dalībnieku pa tālruni, e-pastu, sūtot īsziņas vai pasta sūtījumus, mēs to darām, lai:

  • Informētu par sadarbības jautājumiem un jaunumiem TV auditorijas pētījumā;
  • Precizētu pētījuma dalībnieka sniegtās atbildes vai iegūtu informāciju, kas nepieciešama TV auditorijas pētījuma ietvaros;
  • Precizētu vai dzēstu informāciju par pētījuma dalībnieku;
  • Sarunātu tehniskā speciālista vizītes laiku;
  • Atbildētu uz pētījuma dalībnieka jautājumiem.

Apliecinām, ka pētījuma dalībnieka kontaktinformāciju SIA “TNS Latvia” izmantos pētījuma veikšanai, un nekādā gadījumā tā netiks izmantota citiem ar pētījumu nesaistītiem mērķiem.

Konfidencialitāte un datu drošība

SIA “TNS Latvia” izmanto atbilstošus tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu pētījuma dalībnieka sniegtos personas datus. Mūsu drošības procedūras atbilst spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi mūsu darbinieki ievēro konfidencialitātes un drošības politiku.

Lai nodrošinātu drošu datu glabāšanu, arī TV auditorijas pētījuma dalībniekam jāievēro SIA “TNS Latvia” nodotās informācijas un ierīces drošu glabāšanu un jāapņemas publiski neizpaust par savu piedalīšanos pētījumā.

SIA “TNS Latvia” reaģē uz visiem pētījuma dalībnieka jautājumiem par pētījuma veikšanu un sniedz uz tiem atbildes. Ja SIA “TNS Latvia” neatbild uz pētījuma dalībnieka jautājumiem, kas saistīti ar pētījuma dalībnieka personas datu apstrādi, tad pētījuma dalībniekam ir tiesības vērsties ar sūdzību par pētījuma dalībnieka personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis:67223131, E-pasts:info@dvi.gov.lv.

Personas datu uzglabāšanas termiņš

Visi pētījuma dalībnieka sniegtie personas dati tiek uzglabāti piecus gadus pēc līguma termiņa beigām vai līdz pētījuma dalībnieka piekrišanas atsaukšanai. Kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālrunis, mājsaimniecības adrese), balstoties uz pētījuma dalībnieka piekrišanu, tiek uzglabāta desmit gadus.

Pētījuma dalībnieku tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, pētījuma dalībniekam ir tiesības piekļūt, izlabot vai dzēst pētījuma dalībnieka personas datus no mūsu sistēmām, ja vien SIA “TNS Latvia” nav tiesiska pamata turpināt pētījuma dalībnieka personas datu apstrādi.

Pētījuma dalībnieks jebkurā laikā var sazināties ar SIA “TNS Latvia”, lai iegūtu informāciju par SIA “TNS Latvia” rīcībā esošajiem pētījuma dalībnieka personas datiem, apstiprinātu vai labotu tos. Pētījuma dalībniekam ir tiesības pieprasīt dzēst SIA “TNS Latvia” rīcībā esošos pētījuma dalībnieka personas datus.

No 2018.gada 25.maija pētījuma dalībnieki varēs izmantot vēl šādas tiesības:

  • tiesības ierobežot pētījuma dalībnieku personas datu apstrādi;
  • tiesības atsaukt piekrišanu veikt pētījuma dalībnieka personas datu apstrādi.

Ja pētījuma dalībnieks paziņo SIA “TNS Latvia” par vēlmi izmantot kādu no šim tiesībām, tad SIA “TNS Latvia” atbildēs uz pētījuma dalībnieka pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Dalības pētījumā pārtraukšana

Ja pētījuma dalībnieks vēlas pārtraukt savu dalību TV auditorijas pētījumā, pētījuma dalībniekam ir jāsazinās ar mums pa tālruni 80001005 vai nosūtot vēstuli uz SIA “TNS Latvia” juridisko adresi, vai vēršoties klātienē SIA “TNS Latvia” biroja adresē. Ja kāds no ģimenes locekļiem vēlas pārtraukt dalību TV auditorijas pētījumā, nekavējoties tiek pārtraukta arī pārējo ģimenes locekļu dalība pētījumā.

Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi par SIA “TNS Latvia” TV auditorijas pētījuma privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

SIA “TNS Latvia”
Rīga, Kronvalda bulvāris 3-2, LV-1010.
t 80001005 (TV auditorijas pētījuma projekts)
t 67096300 (biroja sekretāre)
e tv-petijums@tns.lv
e datuaizsardziba@tns.lv
w www.kantar.lv

Datu aizsardzības speciāliste Gillie Abbots