Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas, 2018.gada 11.augustā, visā Latvijā notika Simtgades zaļumballe. Kā rāda pētījumu kompānijas Kantar aptaujas dati, 7% jeb apmēram 110 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem piedalījās kādā no Simtgades zaļumballes pasākumiem.

Jāatzīmē, ka vairāk nekā puse jeb 54% Latvijas iedzīvotāju zināja par Simtgades zaļumballi, tomēr nepiedalījās tajā. Savukārt vairāk nekā trešdaļa jeb 39% iedzīvotāju nezināja par šādu pasākumu.

Līdzīgi kā par citiem Simtgades pasākumiem, arī par Zaļumballi biežāk bija informēti un arī vairāk tajā piedalījās latvieši, kā arī lauku teritorijās dzīvojošie. Vienlaikus vērojama augstāka jauniešu iesaiste Zaļumballes pasākumos – jo jaunāks ir aptaujātais, jo lielāka iespējamība, ka viņš ir apmeklējis šo pasākumu.

Acīmredzot, Zaļumballe ir bijusi gana aizraujošs pasākums, jo vidēji deviņi no desmit tās apmeklētājiem ir atzinuši, ka, ja nākamgad arī šajā pašā laikā būtu Simtgades un viena gada zaļumballe, tad viņi tajā piedalītos. Arī par Zaļumballi zinājušo, bet to neapmeklējušo, vidū ir vērojama interese nākamgad doties uz šo pasākumu – vairāk nekā trešdaļa no viņiem plāno nākamgad piedalīties Zaļumballē.

Caurmērā visā Latvijā nākamgad Zaļumballi varētu apmeklēt 32% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Jaunieši ir tie, kas gan šogad bija aktīvāki Zaļumballes apmeklētāji, gan arī varētu nākamgad turp doties – gandrīz puse no aptaujātajiem jauniešiem vecumā no 16 līdz 24 gadiem atzīst, ka noteikti vai drīzāk piedalītos Simtgades un viena gada zaļumballē.

Kantar eksperti ir izpētījuši, ka lielākajai daļai Latvijas sabiedrības ir nozīmīgi šāda veida Simtgades pasākumi. Ir vērojama sakarība, ka, jo nozīmīgāki kopumā cilvēkam ir dažādi Simtgades pasākumi, jo labāk viņš ir informēts par tiem un vairāk iesaistās tajos.

Pēdējo gadu laikā Kantar eksperti bija novērojuši, ka Latvijas iedzīvotājiem arvien svarīgāka kļūst saliedētība, un jo īpaši šī vērtība mūsu sabiedrībā ir aktualizējusies simtgades kontekstā (http://www.kantar.lv/latvijas-iedzivotajiem-arvien-svarigaka-klust-saliedetiba/). Eksperti uzsver, ka tādi pasākumi kā Simtgades zaļumballe sākotnēji spēcīgāk veicina tieši konkrēto sabiedrības saliedētības izjūtu, nekā vispārīgāko pozitīvo attieksmi pret Latviju vai piederības sajūtu Latvijai. Tomēr eksperti vienlaikus atzīmē, ka tieši caur šādiem konkrētiem pasākumiem var veicināt arī abstraktākās pozitīvās attieksmes un piederības sajūtas stiprināšanu pret valsti kopumā, jo tieši Simtgades zaļumballes apmeklētāju vidū ir izteikti vairāk tādu cilvēku, kuriem šis pasākums ārkārtīgi veicinājis pozitīvās attieksmes un piederības sajūtas savai valstij stiprināšanos.

Par pētījumu

Pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar laikā no 2018. gada 14. līdz 16. augustam ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujāja 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem. Izlase ir reprezentatīva 1,6 miljoniem Latvijas iedzīvotāju attiecīgajā vecumā.