Kantar COVID-19 Barometra jūnija dati nepārprotami rāda, ka iedzīvotājiem pietrūkst dažādu kultūras pasākumu. 48% Latvijas iedzīvotāju atbildot uz jautājumu “Ko Jūs visvairāk vēlētos darīt, kad COVID 19 pandēmija beigsies?” atzinuši, ka vēlētos apmeklēt teātri, kino, koncertus, muzejus vai izstādes.

Tomēr, domājot par sabiedrisko labumu un sociālo atbildību, Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka šobrīd uzņēmumiem būtu jāatbalsta ekonomiskā izaugsme, veselība, inovācijas un izglītība. Tas ir cieši saistīts ar COVID-19 ārkārtējās situācijas ietekmi uz prioritāšu noteikšanu. Iespējams, izvirzot ekonomisko izaugsmi, inovācijas un izglītību kā galvenās investīciju jomas, iedzīvotāji saskata risinājumu izvairīties no iespējamās krīzes, kas varētu aktualizēties COVID-19 seku pārvarēšanas posmā.

Kultūras joma ir atbalstāmo pasākumu TOP10, bet, salīdzinot ar marta rezultātiem, kultūras (māksla, kino, teātris, mūzika, kultūras mantojums) kā atbalsta jomas aktualitāte ir samazinājusies.

Nemainīgi rādītāji ir tādām TOP10 jomām kā labdarība, apkārtējā vide, jauniešu prasmju attīstība, lauku un reģionu attīstība un zinātne.

Jaunieši (16-24 gadi) biežāk nekā iedzīvotāji kopumā devuši priekšroku kultūras un jauniešu prasmju attīstīšanas atbalstam. Savukārt, latvieši un laukos dzīvojošie biežāk atzinuši, ka jāiegulda lauku un reģionu atbalsta pasākumos.

Uzņēmumiem, kuri strādā pie investīciju stratēģijām sabiedriskā atbalsta pasākumos, jāņem vērā sabiedrības prioritāšu maiņa un elastīgi jāpielāgojas jaunajai situācijai gan projektu izvēlē, gan esošo projektu komunikācijā un attīstībā.

Par pētījumiem

Kantar COVID-19 Barometra pētījumi Latvijā notika: 30. marts – 3. aprīlis (1.vilnis), 15. – 17. aprīlis (2.vilnis), 6. – 8. maijs (3.vilnis), 8.-15. jūnijs (4.vilnis) katrā pētījuma vilnī ar interneta starpniecību aptaujājot 700 – 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Kantar pētījumus par komunikāciju un sabiedrisko atbalstu veica divos viļņos. Pirmais vilnis tika veikts laika periodā no 2020. gada 6. līdz 18. martam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1800 iedzīvotājus vecumā 16 – 74 gadi. Otrais pētījuma vilnis tika veikts laika periodā no 2. līdz 4. jūnijam, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1000 iedzīvotājus vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

Kantar pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas iedzīvotāju kopumam attiecīgajā vecuma grupā. Izlases kopa ir veidota, balstoties uz gadījuma izlasi, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju internetā izlašu veidošanā un veikšanā.