Kā noturēt esošos darbiniekus un piesaistīt jaunus, kad ekonomiskās situācijas straujās šūpošanās un demogrāfisko procesu rezultātā darba devēju konkurence par labākajiem nozares speciālistiem pieaug? Šādu jautājumu uzņēmumu vadītāji Kantar pētniekiem uzdod arvien biežāk. Sīvā konkurence par darbaspēku ir nozīmīgs impulss Latvijas uzņēmumiem arvien vairāk investēt sava darba devēja zīmola vadībā, stiprinot savu konkurētspēju darba tirgū.

Lai sniegtu darba devējiem ieteikumus, kā pilnveidot sava uzņēmuma kā darba devēja tēlu, pētījumu un konsultāciju kompānija Kantar kopš 2007. gada regulāri veic Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījumu, meklējot atbildes uz katram uzņēmumam būtiskiem jautājumiem: Kādas ir potenciālo darba ņēmēju gaidas pret darba devējiem, kuri ir būtiskākie darba devēja izvēles kritēriji? Kādas ir darba ņēmēju emocionālās vajadzības, izvēloties darba devēju? Kuri ir pievilcīgākie darba devēji Latvijā, un kāpēc? Kā potenciālie darba ņēmēji vērtē dažādu uzņēmumu kā darba devēju tēlu?

Pētījumā tiek noskaidrotas ne tikai strādājošo, bet arī topošo nākotnes speciālistu – studentu domas, turklāt jau ceturto gadu padziļināti pētītas arī informācijas tehnoloģijas nozares pārstāvju un studentu viedoklis un gaidas pret vēlamo darba devēju.

Strādājošajiem un studentiem darbs privātajā sektorā šķiet ievērojami pievilcīgāks nekā valsts (publiskajā) sektorā

Pētījuma rezultāti darba ņēmēju noskaņojumā atklāj vērā ņemamu tendenci – pēdējā gada laikā būtiski ir pieaugusi privātā sektora popularitāte. Šogad 42% strādājošo dotu priekšroku darbam privātajā sektorā un 27% valsts (sabiedriskajā) sektorā. Arī studentu vidū vērojamas līdzīgas tendences – vairums (61%) studentu privāto sektoru izvēlas kā sev pievilcīgāku, un tikai 15% studentu labprātāk strādātu valsts sektorā. Jānorāda, ka izteikta privātā sektora pievilcība ir vērojama informācijas tehnoloģiju specialitāšu studentu mērķa grupā – 71% šo specialitāšu studentu labprātāk izvēlētos darbu privātā sektora uzņēmumos un tikai 2% priekšroku dotu darbam valsts sektorā.

Kā norāda Kantar Klientu vadītāja, socioloģe Ilze Gansone: “Nenoliedzami, privātā sektora uzņēmumu kā potenciālo darba devēju priekšrocība nereti ir konkurētspējīgāks atalgojums salīdzinājumā ar valsts sektoru, arī spēja būt dinamiskākiem un ātrāk pielāgoties pārmaiņām, tostarp nodrošinot elastīgāku darba vidi, tai skaitā, attālināta darba iespējas, kas virknei strādājošo kļuvušas nu jau par darba vides normu. Satraucoša ir zemā valsts sektora popularitāte studentu vidū, kas liek uzdot jautājumu: “Kā publiskajā sektorā spēsim nodrošināt strādājošos nākotnē, kas būs potenciālie darba veicēji?”. Līdz ar to valsts sektora organizācijām kā viena no prioritātēm ir jāizvirza sava kā darba devēja tēla pievilcības kāpināšana, un jo īpaši potenciālo darba ņēmēju – studentu acīs”.

Studentiem un strādājošajiem aizvien saistošāka šķiet informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare

Gan strādājošo, gan studentu vidū nemainīgi starp pievilcīgākajām nozarēm ir informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare – vairāk nekā trešā daļa (36%) studentu un ceturtā daļa (24%) strādājošo vislabprātāk strādātu kādā no šīs nozares uzņēmumiem.

Kā liecina pētījums, abās mērķa grupās populāri ir arī uzņēmumi, kas darbojas transporta un uzglabāšanas nozarē, arī finanšu un apdrošināšanas nozarē. Strādājošie labprāt strādātu arī apstrādes rūpniecības, lauksaimniecības, mežsaimniecības, kā arī elektroenerģijas, gāzes, siltuma un ūdens apgādes uzņēmumos.

Tikmēr viszemākā pievilcība strādājošo un studentu mērķa grupās ir administratīvo un apkalpojošo dienestu, operāciju ar nekustamo īpašumu, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, veselības un sociālās aprūpes, izglītības, kā arī ūdens apgādes, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas nozaru uzņēmumiem. Studenti nelabprāt strādātu arī būvniecības nozares uzņēmumos.

Starp pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā arī jauni uzņēmumi

Arī šogad pētījuma ietvaros tika noskaidroti pievilcīgākie darba devēji Latvijā, t.i., tie uzņēmumi, kuros potenciālie darba ņēmēji strādātu vislabprātāk. Pētījumā tika iekļauti vairāk nekā 60 lielākie Latvijas uzņēmumi pēc darbinieku skaita un apgrozījuma no dažādām nozarēm, kā arī tie uzņēmumi, kurus spontāni nosauca paši pētījuma dalībnieki kā pievilcīgākos darba devējus Latvijā.

Lai arī priekšstats par pievilcīgākajiem darba devējiem ir diezgan noturīgs un vairumam uzņēmumu savas līdera pozīcijas ir izdevies saglabāt, šogad starp pievilcīgākajiem darba devējiem strādājošo mērķa grupā ir atzīts arī Printful, bet studentu mērķa grupā – Mikrotīkls (Mikrotik).

Pievilcīgākie darba devēji strādājošo uztverē ir “Latvijas Valsts meži”, “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Latvenergo” un “Printful”. Studentu vidū līdztekus “Latvijas Valsts meži”, “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un “Printful” starp pievilcīgākajiem darba devējiem ir arī “Air Baltic Corporation”, “Swedbank”, kā arī tādi informācijas tehnoloģijas jomas uzņēmumi kā “Accenture”, “Printful”, “Mikrotīkls (Mikrotik)” un “Microsoft Latvia”, kas uzskatāmi parāda, ka topošajiem speciālistiem šī nozare ir jo īpaši saistoša.

Šie uzņēmumi ir atzīti kā pievilcīgākie – proti, ir spējuši Latvijas darba tirgu pārliecināt, ka tie, salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem, ir teicama vieta, kur strādāt. Bet kas raksturo šos darba devējus, kādi kritēriji piemīt pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā?

Pievilcīgākos darba devējus strādājošo un studentu mērķa grupās visbiežāk raksturo panākumi savā jomā (tas, ka uzņēmums ir veiksmīgs), uzņēmuma darbības jomas kopējā izaugsme un attīstība, jēgpilna darba nodrošinājums (tas, ka darbs, uzņēmuma pakalpojumi, produkti, projekti, risinājumi ir vērtīgi sabiedrībai un ilgtspējīgai nākotnei), kā arī laba uzņēmuma reputācija (neskatoties uz to, ka kopumā studentu vidū šogad laba reputācija ir attiecināta uz vēlamajiem darba devējiem ievērojami retāk nekā pērn).

Tomēr jāuzsver, ka būtiski uzņēmumiem darba devēja tēla veidošanā ir fokusēties ne tikai uz to, kas šobrīd raksturo un piemīt pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā, bet arī izvērtēt un saskaņot šos kritērijus ar darba ņēmēju aktuālajām gaidām pret darba devēju – to, kas darba ņēmējiem ir svarīgi darba devēja izvēlē un ko viņi sagaida no tā?

Kā atklāj pētījums, ne vienmēr tie ir tie paši kritēriji, kuri jau šobrīd piemīt pievilcīgiem darba devējiem. Raugoties uz šī gada pētījuma rezultātiem, viens no nozīmīgākajiem kritērijiem darba devēja izvēlē joprojām ir konkurētspējīgs atalgojums, kura nozīme pēdējā gada laikā jo īpaši ir pieaugusi studentiem. Tomēr tas nav vienīgais kritērijs – kā liecina pētījuma rezultāti, domājot par “sapņu darbu”, līdzās tādām materiālajām vērtībām kā atalgojums un pievilcīga papildu ieguvumu sistēma (piemēram, piemaksas, prēmijas, veselības polises, apmaksātas sporta iespējas u.tml.), svarīgi ir arī labi darba apstākļi un darba vide. Strādājošajiem svarīga ir arī drošības un stabilitātes sajūta (neskatoties uz tendenci pēdējo divu gadu laikā tās nozīmei mazināties), savukārt studentiem darba devēja izvēlē svarīgs ir arī elastīgas darba vides nodrošinājums.

Darba devēja tēla veidošanā ieguvējs būs tas darba devējs, kurš izmantos gan šobrīd darba tirgū pieprasītās vērtības, gan arī “slēptās iespējas” – kritērijus, kuri darba ņēmējiem ir svarīgi, bet šobrīd retāk tiek attiecināti uz pievilcīgākajiem darba devējiem Latvijā, tādējādi spējot diferencēties no vadošajiem darba devējiem un izceļot savu unikalitāti un savu pievilcības punktu starp citiem.

Par pētījumu

Pievilcīgāko darba devēju tēla pētījums veikts 2023. gada pavasarī strādājošo un studentu mērķa grupās. Pētījumā, izmantojot datorizētās tiešsaistes (online) intervijas, tika aptaujāti 1110 Latvijas strādājošie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kā arī 540 vadošo Latvijas augstskolu studenti. Izlase ir reprezentatīva strādājošo un studentu (pēc studiju specialitāšu un izglītības iestādes) ģenerālajam kopumam, un tās organizēšanā Kantar strikti ievēro ESOMAR rekomendācijas aptauju izlašu veidošanā.

Par Kantar

Kantar ir vadošā pētījumu un konsultāciju kompānija Latvijā. Kantar ir viena no pasaules lielākajām pētījumu kompānijām ar ekspertiem vairāk nekā 90 pasaules valstīs. Kantar grupa ir viena no pasaules vadošajām datu, atziņu un konsultāciju kompānijām.

Kantar Latvijā ir pētījumu kompānija ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi, kas veic tirgus, sabiedriskās domas un mediju izpēti un sniedz ieteikumus mūsu klientu biznesa izaugsmei. Mēs uzņēmumiem nodrošinām vērtīgas atziņas nozīmīgu lēmumu pieņemšanai un izaugsmes veicināšanai. Ar zināšanām par inovācijām, zīmolu un komunikāciju, pircēju aktivizēšanu un patērētāju attiecībām mēs palīdzam mūsu klientiem identificēt, optimizēt un aktivizēt vērtīgos mirkļus ar patiesu ietekmi uz viņu biznesa attīstību.

Ilze Gansone
Klientu vadītāja
Personāla pētījumu eksperte
tālr.: 67 096 300
e–pasts: ilze.gansone@kantar.com