Tavs Neredzamais Sabiedrotais 62 – personāla vadības jomai veltīts izdevums 

2021. gada sākumā Kantar veica reprezentatīvu darba ņēmēju pētījumu ar mērķi iegūt vispārēju pārskatu par darbinieku noskaņojumu. Šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet vairāk par pētījuma rezultātiem – darbinieku piesaistības rādītāja izmaiņām, to cēloņiem, organizāciju snieguma vērtējumu darbinieku vidū, identificējot stiprās un pilnveidojamās puses un nosakot vispārīgas prioritātes uzņēmumu, iestāžu turpmākai veiksmīgai attīstībai un pārvaldībai. Uzzināsiet, kā Covid-19 pandēmija ir ietekmējusi iedzīvotāju apmierinātību ar darbu un kādas ir iespējas monitorēt uzņēmuma kā darba devēja tēlu masu medijos.