Tavs Neredzamais Sabiedrotais 60 – personāla vadības jomai veltīts izdevums

Mainoties situācijai Latvijā un pasaulē, arī personāla vadības jomā strādājošie strauji ir pielāgojušies jaunajām darba tirgus tendencēm. Šogad, 20. maijā Latvijā jau otro reizi plašāk tiek atzīmēta Starptautiskā personāla vadības diena (International HR Day), tāpēc šajā elektroniskā žurnāla izdevumā uzzināsiet vairāk par šī gada aprīlī Kantar veiktajiem pētījumiem un aktualitātēm personāla vadības jomā.
Pētījuma ietvaros tika noskaidrots, vai un kādus ar cilvēkresursu vadību saistītus taupības pasākumus realizējuši uzņēmumi Latvijā, kā jaunie darba apstākļi ietekmējuši strādājošo apmierinātību ar darba un privātās dzīves līdzsvaru, kas darbiniekiem pietrūkst un kas – patīk ārkārtējās situācijas laikā.

Jaunie darba apstākļi un attālinātais darbs kopumā ir veicinājis strādājošo Latvijā apmierinātību ar darbu

Pēdējo divu mēnešu laikā darba tirgus ir piedzīvojis satricinājumu, radot jaunus izaicinājumus arī personālvadības jomai. Apzinoties, ka darbinieki ir vieni no uzņēmuma veiktspējas stūrakmeņiem un ka apmierināts darbinieks ir ne tik vien kā “noturēts darbinieks”, bet arī produktīvāk un kvalitatīvāk veic savus pienākumus, ir lojālāks.

Vai strādājošajiem Latvijā izdodas salāgot darba un privāto dzīvi?

Laikā, kad aizvien biežāk tiek runāts par darba un privātās dzīves līdzsvaru ne tikai kā vienu no ES politikas mērķiem ilgtspējīgas darba kontekstā, bet arī kā būtiskiem aspektiem, kas pozitīvi ietekmē uzņēmuma darbības rezultātus un ir efektīvs instruments jaunu darbinieku piesaistīšanai, kā arī esošo noturēšanai, Kantar regulāri seko līdzi tam, kā strādājošie vērtē savas esošās darba slodzes apjomu un, cik veiksmīgi darba ņēmējiem izdodas salāgot darba un privāto dzīvi?

Kāda ir Latvijas uzņēmumu spēja pielāgoties jaunajiem “normālajiem” apstākļiem?

Aizvien biežāk dzirdam, ka šis pavasaris ir saistīts ar vērtībām, to pārskatīšanu – gan katram individuāli, gan arī sabiedrībai kopumā. Tiek pārskatītas ne tikai vērtības, bet arī tas, cik katrs no mums un mēs visi kopā esam gatavi pielāgoties, dzīvot, strādāt un sasniegt savus mērķus neordināros apstākļos.

Puse strādājošo Latvijā pēdējā laikā ir personīgi saskārušies ar taupības pasākumiem savā darba vietā

Kantar šā gada aprīļa beigās veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka ~1/2 (54%) visu strādājošo Latvijā personīgi pēdējā laikā ir saskārušies ar taupības pasākumiem savā darba vietā. Būtiski biežāk taupības pasākumi ir skāruši tieši vadītājus jeb darbiniekus, kuru pakļautībā strādā citi.

Kas strādājošajiem Latvijā nepatīk/ pietrūkst un kas – patīk, domājot par ikdienas darbu ārkārtējās situācijas laikā?

Kamēr vairums uzņēmumu vadības komandu visdrīzāk vēl diskutē par to, vai, kad un kā darbiniekiem jāsāk atgriezties līdz šim “ierastajā” darba ritmā/ kārtībā, aicinām ielūkoties Kantar aprīļa beigās veiktajā pētījumā, kura ietvaros noskaidrojām, kas strādājošajiem Latvijā pietrūkst/ nepatīk un kas – patīk, domājot par ikdienas darbu ārkārtējās situācijas laikā.

Dzimuma diskriminācijas vērtējums darba vidē Latvijas un citu ES valstu iedzīvotāju vidū

Salīdzinoši pavisam nesen, šī gada martā Eiropas Komisija (EK) nāca klajā ar stratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai Eiropā. Lai risinātu šo problēmu, dzimumu līdztiesības stratēģijā 2020.–2025. gadam ir paredzētas galvenās darbības, kas veicamas nākamajos piecos gados, un pausta apņemšanās nodrošināt, ka EK iekļaus līdztiesības aspektu visās ES politikas jomās.